Mottok Stavanger kommunes klima- og miljøpris 2020

I dag ble Stavanger kommunes klima- og miljøpris gitt til L Rødne og sønner AS for arbeidet med å kutte utslippene i en bransje som står for en tredjedel av kommunens totale klimagassutslipp.

Det skriver Stavanger kommune i en pressemelding. 

– Rødne har tatt en lederrolle i arbeidet med å kutte utslippene i en bransje som står for en tredjedel av kommunens totale klimagassutslipp, sier leder for juryen og varaordfører Dagny Sunnanå Hausken.   

I premie vinner Rødne og sønner 50.000 kroner for å støtte arbeidet med å kutte utslippene til havs. Det vil også bli plantet et tre på Kyrkjøy i Sjærnarøyene hvor Rødne holder til.  

Omstilling til elektrisk transport 

Videre i pressmeldingen står det at en av de viktigste grunnene til at Rødne mottar prisen, er arbeidet rundt sin nyeste båt Rygerelektra. Båten har lengst rekkevidde av alle batteridrevne passasjerbåter i verden, og er verdens raskeste el-katamaran. Fartøyet går i turisttrafikk i Lysefjorden og Ryfylke i Rogaland. Den 42 meter lange og 10,3 meter brede hurtigbåten får en toppfart på 20 knop, og kan gå fra Stavanger, inn til Preikestolen og tilbake på ren batterikraft.

– Denne båten er første steg i en større prosess med å hel-elektrifisere rederiets flåte, og gjør Rødne til et foregangsselskap i arbeidet med å gjøre Stavanger fossilfritt innen 2040, skriver kommunen. 

Samtidig oppfyller arbeidet med Rygerelektra kriteriene til prisen ved at fartøyet er et resultat av godt samarbeid mellom privat næringsliv og offentlige institusjoner. 

– Vi setter stor pris på at vi får annerkjennelse for arbeidet vårt. Vi har jobbet med å redusere eget energiforbruk i 20 år, og investert omtrent en halv millard kroner i dette arbeidet, sier daglig leder Lars Andre Rødne.

Viktig for bærekraftsmålene 

I Stavanger kommunes klima- og miljøplan, som strekker seg til 2030, står det blant annet at kommunen, næringslivet, innbyggerne og andre må arbeide sammen for redusere klimautfordringene og ta vare på natur og miljø.  

Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus sier hun er svært glad for at private bedrifter som Rødne er med og bidrar med å senke egne klimagassutslipp.  
 
– Arbeidet med å kåre vinneren av årets klima- og miljøpris har vist at det er mange bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner som jobber aktivt med å redusere klimagassutslipp, forteller miljøvernsjefen.   

Stavanger kommune skriver at et av delmålene i kommunens klima- og miljøplan er å gjøre havnedrift, hurtigbåter og ferger er fossilfrie innen 2030. Rødne sin satsing på elektrisk hurtigbåt bidrar til å kutte utslipp fra sjøfart. Det er viktig for at Stavanger skal nå bærekraftsmålene på klimaområdet, og Aalhus synes derfor det fint at Rødne får prisen for sitt arbeid.  

– Jeg håper klima- og miljøprisen som vi vil dele ut årlig, vil bidra til å inspirere til et bredt og godt engasjement for innsats på klimaområdet både hos enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter, avslutter miljøvernsjefen