Millionstøtte til fotballen: – Vi er glad og fornøyd

Toppfotballen i Norge får en hjelpende hånd etter at Regjeringen besluttet å utvide kompensasjonsordningene og gjøre en justering for idretten.

– Vi er veldig glad og fornøyd med dette. Vi er glad for at kulturministeren (Abid Raja, Venstre) lyttet til oss, sier Leif Øverland i Norsk Toppfotball til NTB.

Han er administrerende direktør for interesseorganisasjon som består av fotballklubbene som spiller i Eliteserien og 1. divisjon. Der har viruspandemien slått knallhardt ut økonomisk. Fredag kom en god nyhet for Øverland.

Klubbene kan få støtte for bortfall av billettinntekter og andre inntekter i forbindelse med kamper på opp til 70 prosent av 2019-omsetningen. Det betyr mange millioner kroner til sammen.

Også frivillige organisasjoner får bedre muligheter til kompensasjon ved at tapte inntekter fra eksempelvis loppemarkeder, utleie, billettinntekter fra akvarier, idrettsanlegg og museer nå også dekkes opp mot 70 prosent.

Medier som søker kompensasjon, må ha hatt minst 15 prosents omsetningsfall og vil nå kunne få dekket inntil 60 prosent av omsetningsfallet, oppad begrenset til 15 millioner kroner. Fra før var kravet for nasjonale medier på 20 prosent omsetningsfall.

– Jeg er glad for at vi utvider ordningene som ligger under mitt ansvarsområde. Koronapandemien har vært krevende for kulturnæringen, frivilligheten og idretten, og mitt mål har vært å bringe sektoren gjennom krisen. Etter en tett dialog med bransjene er jeg fornøyd med å kunne presentere utvidede og målrettede ordninger, sier Raja.

Endringene i ordningene forutsetter godkjenning fra ESA – EFTAs overvåkingsorgan.

(©NTB)