Må kutte mye i skole og samferdsel

Dystre utsikter for områdene Rogaland fylkeskommune har ansvar for: Store kutt i drift på skole og samferdsel. Mindre asfalt og annet veivedlikehold. Bruk av fond og dårlig driftsresultat kommende år.

Fylkesrådmann Inge Smith Dokken varsler om kutt og beinharde økonomiske prioriteringer i økonomiplanen 2020–2023. Den økonomiske situasjonen i Rogaland bekymrer, med høy gjeldsgrad og for lavt netto driftsresultat. Det må kuttes i de store sektorene videregående skole og samferdsel 

– Aktivitetsnivået på drift er 2–3 prosent for høyt, sier Smith Dokken.

For skolesektorens del foreslås det å kutte 15 mill. i 2020, 30 mill. i 2021, 45 mill. i 2022 og 60 mill. i 2023. 
Han er bekymret over den høye lånegjelden i fylkeskommunen.

– Det er krevende at vi ikke har klart ut redusere gjeldsgraden. Målet har vært å få gjeldsgraden ned mot 85 og 80 prosent, nå er den fortsatt på rundt 90 prosent, sier Smith Dokken.

Skjerpede krav

Totalt foreslår fylkesrådmannen kutt på 78,5 millioner kroner i 2020, en kuttliste som øker til 191 millioner kroner i 2023. Fylkesrådmannen regner med skjerpede krav til fylkeskommunal økonomistyring.

– Vi må regne med en innstrammet finanspolitikk fra sentrale myndigheter framover, sier fylkesrådmannen.

Administrasjonen foreslår kutt på 60 millioner kroner i skolesektoren, som øker til 90 millioner kroner i 2023. Kuttene er på mellom 2 og 3 prosent. Fylkesrådmannen foreslår blant annet å slå sammen undervisningsgrupper og klasser, og kutte på spesialundervisning.

– Vi vil skjerme de lovpålagte og de viktigste oppgavene. Kuttene vil gi oss et bedre finansielt handlingsrom på sikt, sier Smith Dokken til RA.

Mindre til veivedlikehold

Han viser også til at mindre asfalt på veiene er blant kutt som kan gjøres midlertidig.

– Litt mindre til veivedlikehold kan gå på kort sikt, men ikke over tid, sier han.

Under posten «Fylkesveger – redusert dekkelegging, mer nøktern driftsstandard mv.» er det lagt inn kutt på 10 millioner i 2020, 15 millioner i 2021, 20 millioner i 2022, og 25 millioner kroner i 2023. 

Fylkesrådmannen melder om en tøff prosess med salderingen.

 – Det har vært vanskelig og vondt å prioritere mellom de gode tiltakene vi har i Rogaland. For at det ikke skal bli for voldsomt og for smertefullt, betyr det at en del måltall må brytes, for ikke å få for drastiske konsekvenser på kort sikt, sier Smith Dokken.

Bekymret

Fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) er bekymret etter budsjettet fra rådmannen.

– Kuttforslagene er til dels dramatiske, for eksempel er kuttene i skolesektoren enorme. Skremmende, sier Chesak umiddelbart etter fylkesrådmannens gjennomgang av økonomiplanen. 

Rogaland fylkeskommune har fått ned antallet ungdommer som ikke fullfører videregående skole de siste årene.

– Vi må forsøke å få til endringene slik at de ikke går ut over skoleelevene våre. Jeg håper vi kan få det til ved å endre på strukturen, ikke på kvaliteten, sier Chesak. 

Hun bekymres over økonomisk usikkerhet framover.

– Regionreformen fører til nye oppgaver for fylkeskommunen, uten at det følger med nok statlige penger, sier Chesak.

Fakta

Nye kutt innarbeidet i fylkesrådmannens forslag til økonomiplan (2020, 2021, 2022, 2023):

Kutt i båtruter (-7,0 -7,0 -20,0 -20,0)

Kollektivtransport – økte finansielle bidrag fra staten og/eller alternativ bruk av belønningsmidler eller annen saldering (-30,0 -30,0 -30,0 -30,0)

Kollektivtransport (buss, båt, ferje) – kutt i nye tiltak, generelt effektiviseringskrav, reduksjoner i tjenestetilbudet (-10,0 -20,0 -30,0 -40,0). Det foreslås en økning av busstaktene på 3 prosent i 2020. 

Fylkesveier – redusert dekkelegging, mer nøktern driftsstandard (-10,0 -15,0 -20,0 -25,0)

Videregående opplæring (-15,0 -30,0 -45,0 -60,0)

Øvrige sektorer og administrasjon (-6,5 -14,5 -16,5 -16,5)

Totalsum: (-78,5 -116,5 -161,5 -191,5)

Fra skolekuttene: 

Detaljer fra kuttforslag i skolebudsjettet (2020-2021-2022-2023): 
Skoleskipet Gann og studieforbundene. (2 mill hvert år)
Prosjekt styrking av sosialrådgivere (1,1 2,4 2,4 2,4)
Studiespesialisering for minoritetsspråklige (Sola) legges ned (0,3 0,9 1,6 2,0)
En innføringsklasse legges ned (0,7 1,4 1,4 1,4)
Yrkesfag, slå sammen grupper i fellesfag, større grupper i programfag (5,3 11,5 17,8 17,8)
Studieforberedende, ett kontaktlærertillegg per klasse i Vg2 og Vg3 (3,3 7,3 7,3 7,3)
Tiltak  til nullvisjonen (2,3 3,5 4,0 5,0)
Stillingsreduksjon i opplæringsavdelingen (0,0 1,0 2,0 2,0),
Totalt legges det opp til kutt på 15 mill. på skolesektoren i 2020, 30 mill. i 2021, 45 mill. i 2022 og 60 mill. i 2023.