Må betale eiendomsskatt

Boligeiere i Rennesøy må også ut med eiendomsskatt fra 2021.

Alle innbyggerne i den nye storkommunen Stavanger må betale eiendomsskatt fra 2021, vedtok kommunestyret mandag kveld. Dette betyr at Rennesøy-innbyggere også må betale eiendomsskatt, til tross for at intensjonsavtalen før kommunesammenslåingen hadde et punkt om fritak.

Der ble det lovet at «områder som er utbygd på bymessig vis i Rennesøy og Finnøy vil få lavere sonefaktor enn sentrale deler av Stavanger». I etterkant har det vist seg umulig å bruke «bymessig» som et kriterium. Høyres Elin Schanche, selv fra Rennesøy, sa i sitt innlegg at det opprinnelige forslaget ville bety et kutt på 0,86 promille av driftsbudsjettet.

Avtroppende Finnøy-ordfører Henrik Halleland (KrF) pekte på at den delen av intensjonsavtalen som gjaldt eiendomsskatt, var avgjørende for mange i øykommunene da de stemte ja til sammenslåing med Stavanger.

For posisjonspartiene var rettferdighetsprinsippet et poeng. Mens dagens Stavanger-boligeiere må ut med høyere avgifter for vann og renovasjon, slipper man billigere unna i Rennesøy og Finnøy.

- Det er dyrere å drifte i utkantområder. Det som skjer i denne komunesammenslåingen er at Rennsøy og Finnøy får halvert utgiftene til vann og avløp, men SVG får økte avgifter, sa Frode Myrhol (FNB) fra talerstolen.