Lyse går inn i nytt havneselskap for landstrøm

Lyse går inn i et nytt selskap som skal sikre landstrøm med utslippsfri havn i Stavanger som mål. Det kan bety at flere cruiseskip med lavere utslipp klapper til kai.

Det interkommunale Stavangerregionen Havn og Lyse AS etablerer et felles selskap som skal lage løsninger for å lade hurtigbåter ved kai, og legge strøm fra land til cruiseskip og andre større fartøyer: 

– Målet er en utslippsfri havn, sier havnedirektør Merete Eik og konserndirektør Grethe Høiland i Lyse i en pressemelding. 

Konkluderer innen september

De to regionale selskapene har valgt en skrittvis framrykning, og vil innen 1. september 2020 ha klar konklusjonene fra et forprosjekt for elektrifisering av havneområdene i Stavanger sentrum. En beslutning om selskapsetablering vil eventuelt komme i kjølvannet av dette.

– Stavangerregionen Havn og Lyse har i fellesskap gode forutsetninger for å skape null- og lavutslippsløsninger i havnen. Havnen er grunneier, og har kompetanse på havnedrift og utvikling av havneområdet. Lyse har kompetanse på infrastruktur, elektrifisering og energiløsninger, framholder havnedirektør Merete Eik i Stavangerregionen Havn.

Regionalt er klimautslipp fra skip et av de områdene som har betydelig påvirkning på klimaregnskapet. Dette er dokumentert i rapporten fra Thema Consulting om utslipp av klimagassutslipp i Sør-Rogaland, presentert av konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse under Solamøtet i januar, heter det i pressemeldingen. 

Omforming av elektrisiteten

LES OGSÅ (RA +): Fortsetter kamp for landstrøm til cruiseskipene

Et nytt selskap vil sørge for fysisk el-tilkobling av fartøyene, og nødvendig omforming av elektrisiteten som må ha både riktig frekvens og spenning. Det nye selskapet vil samarbeide med Lyse Elnett, som har det overordnede ansvaret for strømnettet i regionen.

– Vi søker nå Enova om støtte til forprosjektet. I de neste månedene skal vi se på hvilke tekniske løsninger vi vil anbefale, og hvor lade- og strømanlegg mest hensiktsmessig kan plasseres. Vi må også beregne kostnader og vurdere forretningsmodeller, sier konserndirektør Grethe Høiland i Lyse.

LES OGSÅ (RA +): Slik kan utslipp fra cruisebåter reduseres