Letter på besøksrestriksjonene ved aldersinstitusjoner

Fra 27. mai er det lov for pasienter på alders- og sykehjem å ta imot besøk på rommet igjen.

– Stavanger kommune innførte besøksrestriksjoner på alders- og sykehjemmene i midten av mars på grunn av covid-19-utbruddet. Besøksforbud og adgangskontroll har bidratt til at det ikke vært covid-19-smitte blant pasientene på alders- og sykehjemmene. Det er det fortsatt ikke per 26. mai, skriver kommunen i en pressemelding. 

LES OGSÅ: Færre i kø for sykehjemsplass i Stavanger, ingen i Sandnes

Letter på restriksjonene

Stavanger kommune skriver videre at i takt med at smittespredningen ellers har avtatt og samfunnet gradvis gjenåpnes, lettes nå også besøksrestriksjonene på eldreinstitusjonene. 7. mai ble det åpnet for å besøke pasientene utendørs, og fra 27. mai kan pasientene ta imot besøk på rommene igjen.

– Nå er det så lite smitte i vårt område at vi vurderer risikoen for smitte ved å åpne for besøk som liten. Men det kan bli nødvendig å stramme til igjen dersom vi får et nytt smitteutbrudd i vårt område, sier direktør helse og velferd Eli Karin Fosse til kommunen. 

LES OGSÅ: Høyere kommunale avgifter i Stavanger

Smittevernregler må følges

Noen restriksjoner vil fortsatt gjelde, selv om kommunen åpner opp igjen for besøk på eldreinstitusjonene.

– Besøk må skje innenfor institusjonens visitt-tid og etter avtale, og hver beboer kan ha inntil to besøk i uken i inntil 30 minutter av en til to personer, står det i pressemeldingen. 

Det er anledning til å ta med mat og kaffe til den som får besøk, men avstands- og smittevernregler må fortsatt følges.