Kraftig økning i henvendelser om Plumbo-uhell hittil i år

Fra januar til mai mottok Giftinformasjonen 388 henvendelser om uhell med etsende avløpsåpnere. Det er en økning på 50 prosent.

– Giftinformasjonen ser med bekymring på økningen i antallet henvendelser knyttet til uhell med avløpsåpnere. Vi ønsker å gjøre folk oppmerksomme på at dette er produkter som kan gi alvorlig skade ved uhell, sier seniorrådgiver Merethe Midtervoll hos Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

LES OGSÅ: Ønsker en skjærgårdsplan i Stavanger (+)

Årsaken til det økte antallet henvendelser er ukjent, men økningen begynte før koronapandemien satte inn. Likevel ser ikke Midtervoll hos Giftinformasjonen bort ifra at tiden folk har hatt hjemme, kan ha bidratt til den økende trenden.

Avløpsåpnere er blant de farligste produktene som finnes i hjemmet. De inneholder ofte sterke syrer eller baser som kan gi alvorlige etseskader i hud, svelg og øyne, og det kan ta tid før skadene blir synlige.

Får man avløpsåpner i munnen, må man ringe til 113 for øyeblikkelig hjelp.

LES OGSÅ: Norgesferie? Sjekk hvor mye du må betale i bompenger