Korona-krav:– Handler om at de som har kjøpt en gravemaskin skal slippe å skatte for den akkurat nå

Disse ti punktene må på plass, mener NHO.

Koronavirus, oljepris på 30-tallet og børsfall. Næringslivet er inne i en tøff tid. Tirsdag leverte NHO en krise-kravliste på ti punkter til regjeringen (se alle punktene nederst i artikkelen).

– Det viktigste punktet er økonomifordelingen ved permitteringer. Her har regjeringen gikk uttrykk for at staten skal ta en større del av byrden, sier Grindland til RA.

Regjeringen foreslår å endre permitteringsregelverket slik at bedriftene får redusert kostnadene sine i en vanskelig økonomisk situasjon. 

«Dette vil gjøres ved å korte ned perioden arbeidsgivere betaler lønn for sine ansatte ved permittering. Da vil bedrifter få bedre likviditet, og vi kan unngå oppsigelser», heter det i en pressemelding.

LES OGSÅ: Koronaviruset: Innfører besøksforbud på sykehuset

Sikre arbeidsplasser

– Det er utrolig viktig at denne ordningen kom på plass. Her handler det om å sikre arbeidsplasser over tid. Mange bedrifter har skåret helt inn til beinet allerede, og har ikke den samme fleksibiliteten, sier Grindland, som også håper på endring i skattereglene.

– Mange tenker at formuesskatt er for dem med mye penger. Det blir feil å tenke slik situasjonen er nå. Det handler om at de som har kjøpt en gravemaskin skal slippe å skatte for den akkurat nå. Det vil få en stor betydning, spesielt for mindre bedrifter.

LES OGSÅ: Har opprettet nytt korona-nummer

Regjeringen har varslet flere tiltak for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Tiltakene kommer fredag.

– Vi står i en alvorlig situasjon, først og fremst fordi koronautbruddet truer folks liv og helse. Derfor er jobb nummer én å begrense spredningen av smitte. Men det er også mange bedrifter som merker konsekvensene av at verdensøkonomien har bremset betydelig opp. Derfor kommer regjeringen med strakstiltak for å bøte på dette, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding om tiltakene som kommer.

LES OGSÅ: Innenlandssmitten er på vei

Regjeringen jobber med tiltak i tre ulike faser.

** Nødvendige strakstiltak for å unngå unødvendige konkurser og oppsigelser. 

** Ytterligere konkrete tiltak for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet. I tillegg til flybransjen og reiselivsnæringen, er det bedrifter som opplever sviktende leveranser av innsatsvarer, eller at avsetningen stopper opp.
** Mer generelle og langsiktige tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien.

Grindland opplever at politikere lytter til næringslivet.

– Jeg har god telefonkontakt med mange. Det er henvendelser fra ordføreren og andre myndigheter. Jeg vil berømme samarbeidet i Fylkesberedskapsrådet. Rogalandspolitikerne er spesielt flinke. Vi har nylig hatt en annen krise.

LES OGSÅ: Fra korona-smitte til symptomer går det gjennomsnittlig fem dager

Permitteringshenvendelser

NHO Rogaland har økt pågang av permitteringshenvendelser. Reiseliv er bransjen som rammes først.

– Samtidig ser jeg at næringslivet i Rogaland igjen ruller opp ermene, gjør det vi kan. Det er ikke lenge siden vi gjorde den samme øvelsen i en annen krise, sier Grindland, som forteller at bedrifter også innfører egne koronatiltak.

– Mange, av dem som kan, har innført hjemmekontor. Mange har økt renholdet i kontorbygg og kantiner, samt innført å ikke samle alle på en gang i kantinene. Bedriftene tar dette alvorlig, sier Grindland.

NHOs kravliste:

1.) Arbeidsgivers lønnsplikt under permittering må fjernes.

2.) Fjerne arbeidsgiver-perioden ved sykmelding ved isolasjon og karantene grunnet smittefare. Egenmelding kan ikke benyttes og medisinskfaglig vurdering må fortsatt være et vilkår.

3. )Arbeids- og overtidsbestemmelsene må være mer fleksible, eksempelvis med mulighet til økt overtid og forkortet hviletid. Bedrifters mulighet til å holde produksjonen oppe må vektlegges i HMS-arbeidet.

4. )Smitteverntiltak må være nasjonalt koordinerte og ikke-vilkårlige. Helsevesenet må ha nok ressurser til smittevern. Det må være en god balanse mellom smittevern og de økonomiske konsekvensene av tiltakene.

5. )Renten bør kuttes for å understøtte etterspørselen og holde lånekostnader og kronekurs nede.

6.) Utsatte skatte- eller avgiftsbetalinger, eksempelvis for flypassasjeravgift, CO2-avgift, formuesskatt, selskapsskatt, MVA. og arbeidsgiveravgift.

7. ) Sikre at bankene kan yte den kreditten bedriftene etterspør.

8. ) Nye lovreguleringer eller vedtak som øker bedriftenes kostnader må settes på hold.

9. ) Hotline til besluttende myndigheter for å avklare praktisk håndtering av smittetiltak, eksempelvis for mat- og drikkeprodusenters dialog med mattilsynet.

10.) Næringslivet må tas med på råd før tiltak lanseres for å sikre at 
tiltakene som iverksettes er målrettede.