Konkurs

Ny butikk i Bystasjonen har gått konkurs

Onsdag gikk en ny butikk i Bystasjonen konkurs.

###

Det var firmaet Årsvold Glassmagasin AS som var i Jæren tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.

Årsvold Glassmagasin AS er det juridiske navnet bak Tilbords Bystasjonen Sandnes.

LES OGSÅ: Butikk i Bystasjonen har gått konkurs

I retten opplyste skyldneren at den samlede gjelden er på 1,6 millioner kroner, samt at det mest vesentlige av selskapets aktiva består av et varelager med en anslått verdi på 250.000 kroner.

Virksomhetene var fram til onsdag igangværende. Butikken har hatt fire ansatte.

Tilbords Bystasjonen Sandnes omsatte i 2015 for omkring 2,5 millioner kroner og hadde samme år et negativt resultat på 886.000 kroner.

LES OGSÅ: Malingsbutikk tvangsoppløst

Jæren tingrett kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og kom også til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art.

Retten kom også til at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

LES OGSÅ: Hagefirma har gått konkurs

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 26. april i år.