Kannik skole scorer høyt: – Mobbing vil aldri forsvinne, og derfor må vi forebygge mest mulig

Elevene Anne Gundersen (15) og Mona Lill Angell-Olsen (16) mener åpenhet, mangfold og aksept på skolen bidrar til mindre mobbing.

Den sentrumsnære ungdomsskolen Kannik kommer godt ut av Elevundersøkelsen 2019.

10.-klassingene Anne Gundersen og Mona-Lill Angell-Olsen syns miljøet på skolen er bra. 

– Det er mye inkludering her, sier Anne Gundersen til RA.

– Vi er en så pass stor skole med mange forskjellige miljøer. Alle har en gjeng de hører til siden det er så stort mangfold, sier Mona Lill Angell-Olsen. 

LES OGSÅ: Nye mobbetall for Rogaland

Styres av interesser

Jentene stiller seg bak resultatene fra undersøkelsen. De er tilfreds med skolehverdagen. 

– I dag er det lov til å være den du vil være, sier Mona. 

De forteller om hvordan elevene nå styres av interesser. Liker du tegneserier er du i en gjeng som har den samme interessen. Likevel preges fortsatt skolegården av at noen er kule, og andre ikke. De merker at det ikke alltid er rom for å være annerledes. 

– Det er gjerne de som ikke er helt A4 som mobbes. De blir på en måte et lett offer for mobberne fordi de er annerledes enn «alle andre», sier Mona. 

10. klassingene Anne Gundersen og Mona Lill Angell-Olsen er skikkelig fornøyde med skolemiljøet på Kannik skole. Likevel er de klare over at det er noen tilfeller av mobbing hvert år. Foto: Andrea D. Johansen

Mer digital mobbing

I undersøkelsen kommer det fram at det er en nedgang på 0,7 prosent i antall elever som føler seg mobbet i Rogaland. 
5,2 prosent av elevene i 10. klasse svarer at de har blitt utsatt for mobbing i en eller annen form – enten av medelever, av lærere eller digitalt på sosiale medier. Nasjonalt er tallet noe høyere, 6,6 prosent.

– Mobbing vil aldri forsvinne, og derfor må vi forebygge mest mulig. Disse tallene er strålende for oss. Dette er indikatorer på hva vi må jobbe mer med, sier rektor Finn Lea på Kannik skole. 

LES OGSÅ: Beboere i Kvaleberg frykter ingen vil bo der grunnet støy

Generelt viser undersøkelsen en nedgang i mobbing, og økning i trivsel. Mobbing minker med alderen, men øker på 9. trinn. 
En bidragsyter til dette kan være bruken av sosiale medier blant ungdommene. Elevundersøkelsen avslører at det nasjonalt sett er 1,8 prosent av elevene som opplever digital mobbing. 

Rektoren og elvene mener dette tallet burde vært høyere. 

– Sosiale medier er grenseløst. Terskelen for å melde om krenkelse og uthenging på Snapchat er høyere fordi volumet av det er så stort, sier rektor Lea. 

– De anonyme appene er de verste. Da kan du få mye stygt slengt etter deg, sier Mona Lill Angell-Olsen. 

– Jeg tror ikke det er mange som blir mobbet digitalt her, men det er nok en del drittslenging, sier Anne Gundersen. 

«No snitching»

Jentene mener det er enklere å si stygge ting bak en skjerm. Ofte sier ungdommene ting de ikke ville sagt ansikt til ansikt. 

– Det verste du kan gjøre er å sladre, eller «snitche». Da blir du sett på som svak av medelevene, sier Mona.

Rektoren forsikrer at de alltid jobber med forebyggende tiltak. Framover skal de blant annet tilbakeføre leirskole, og flere andre småturer. Dette er tiltak som vil styrke det psykososiale miljøet ytterligere. 

Rektor Finn Lea er fornøyd med tallene fra undersøkelsen. Foto: Andrea D. Johansen

Blir en mobbesak først meldt inn går den gjennom flere instanser på skolen. Involverte elever, foreldre, miljølærere, kontaktlærere og rektor blir inkludert i saken. Lea forteller at noen saker er enkle, mens andre er litt vanskeligere. 

– Ofte ønsker ikke elevene at tiltakene skal være synlige for medelevene. Vi prøver ofte å sette mobberen inn i situasjonen til offeret slik at de får tenkt seg om litt, sier han. 

LES OGSÅ: Selger fastelavnsris: Gir millioner til forskning

Mobilhotell

Et annet konkret tiltak skolen har testet ut er mobilhotell. I 8. klasse må elevene levere fra seg mobiltelefonene når det er time, og kan hente dem i friminuttene hvis de ønsker det. Slik det er i dag kan alle trinnene bruke mobilen fritt ute, men ikke inne på skolen. 

– Dette har fungert veldig bra. Vi merker at elevene er mer konsentrerte i timen. Det er jo typisk at elevene "må" sjekke mobilen når den vibrerer i lomma. Slike forstyrrelser slipper 8. -klassingene. Nå skal vi se om vi skal bruke dette på de andre trinnene også, sier rektoren. 

Selv om ungdommenes sosiale medier-vaner er utenfor skolens kontroll er rektor Finn Lea bevisst på omfanget. 

– Det hender at vi må ta fra elever mobilene hvis de bruker den inne. Da ligger telefonen her på kontoret og vi merker hvor mange varsler de faktisk får i løpet av en skoledag. Mobilene vibrerer i det uendelige. Snapchat, instagram og så videre, avslutter han.