Innskjerper rutiner ved sykehjem – besøkstiden reduseres fra to til én gang om dagen

Ansatte skal jobbe minst mulig på tvers og besøkstider reduseres til én gang daglig.

Ansatte på sykehjemmene i Stavanger kommune må fra fredag 9. oktober bruke munnbind i stelle- og spisesituasjoner. Ansatte skal jobbe minst mulig på tvers og besøkstider reduseres til en gang daglig, skriver Stavanger kommune på sine nettsider.

De opplyser videre at tiltakene innføres for å forebygge ytterligere smitte av covid-19 på sykehjemmene. Regelen om å bruke munnbind i stelle- og spisesituasjoner gjelder i de tilfellene det ikke er mulig å holde en meter avstand til beboerne.

Skal jobbe minst mulig på tvers

I tillegg til dette innskjerpes nå at ansatte ved sykehjemmene skal jobbe minst mulig på tvers, det vil si ved flere sykehjem. I samarbeid med nabokommunene vil tiltak for å forhindre at ansatte jobber i helseinstitusjoner på tvers av kommunegrensene bli vurdert, opplyser kommunen.

–  Vi tilstreber å følge Folkehelseinstituttets anbefaling om at ansatte på sykehjem skal ha færrest mulig arbeidssteder, og fortrinnsvis ett. Samtidig må vi sikre at vi har tilstrekkelig personell på plass til enhver tid slik at beboerne får den hjelpen de har behov for. Det kan bety at ansatte i en overgangsperiode må ha flere arbeidssteder, sier direktør for helse og velferd, Eli Karin Fosse.

Besøksrestriksjoner

Det innføres også ytterligere besøksrestriksjoner ved sykehjemmene. Fra fredag 9.oktober reduseres besøkstiden fra to til én gang om dagen. Hver beboer får kun ha to besøkende om gangen, besøket skal skje på beboerrommet, helst av de som står beboeren nærmest. Det er for å forhindre at alt for mange ulike personer er innom sykehjemmene de neste to ukene, ifølge kommunen. 

– Vi ber også de pårørende begrense antall besøk på sykehjemmene så mye som mulig de neste to ukene. Dette er ment som et forebyggende tiltak til beste for både beboere og ansatte, sier Fosse.

Tiltakene innføres som følge av at fire beboere og fem ansatte ved Vågedalen sykehjem til nå er smittet av covid-19, og gjelder foreløpig fram til 20.10.2020. Tiltakene kan bli forlenget eller innskjerpet dersom smittesituasjonen i samfunnet gjør det nødvendig, skriver kommunen.