Hvem får byggeskikkprisen i år?

Nå er det mulig å nominere kandidater.

Tema for årets byggeskikkpris er «hverdagsliv», og nå er det mulig å nominere bygninger, byrom eller områder på Stavanger kommunes nettsider.

– Våren 2020 måtte vi alle ta ned tempoet. Vi har blitt mer opptatt av de hjemlige omgivelsene, og mange har oppdaget nye steder i nærområdet. Hva vil være viktig for oss når samfunnet åpner opp igjen? Hvor synes du det er lagt til rette for det gode hverdagslivet?, spør Stavanger kommune på sine nettsider.

Kandidater til temaet «hverdagsliv» kan være gode boliger, friområder, møteplasser, arbeidsplasser, skoler, sosiale arenaer eller andre arenaer hvor man lever hverdagslivet. 

LES OGSÅ: Trenger sommervikarer: – Vi kan ikke gå ned på driftsnivå selv om det er sommer (+)

Rom for det gode hverdagslivet

Stavanger kommune skriver at det er mulig å nominere både bygninger, byrom og områder i kommunen, men de nominerte kan ikke være mer enn ti år gamle. 

– God arkitektur og forming av omgivelsene påvirker livene våre. Det gir oss opplevelser, inspirerer og påvirker hvordan vi tar i bruk nærmiljøet vårt. Med byggeskikkprisen 2020 ønsker Stavanger kommune å hedre bygde prosjekter som på en forbilledlig måte gir rom for det gode hverdagslivet, skriver kommunen. 

Byggeskikkprisen har blitt delt ut i Stavanger kommune siden 2009, og prisen deles ut til bygninger eller uterom som bidrar til å gjøre Stavanger til et bedre sted, ifølge kommunen

Informasjon om prisen

* Byggeskikkprisen er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Stavanger til en god by å bo i.

* Stavanger kommunes byggeskikkpris ble vedtatt opprettet av kommunalstyret for byutvikling 11. september 2008.

* Statuttene  forklarer hva juryen legger vekt på, og hvem som kan vinne. Statuttene ble revidert i april 2020.

* Tema for byggeskikkprisen varierer fra år til år, og kandidater søkes via annonsering i aviser og på Stavanger kommunes nettsider.

* Det er ordføreren som deler ut prisen. Utdelingen foregår på Ledaal.

Tidligere vinnere:

* 2019: Industri Energi i Kongsgata

* 2018: Holmegenes

* 2017: Jåttå barnehage

* 2016: 5° øst - Gode møteplasser

* 2015: Biblå - Arbeidsplasser

* 2014: Oransjeriet - Innovasjon

* 2013: Hinna brygge - Gode boligområder i den fortettede byen

* 2012: Lervigtunet - Gode uterom

* 2011: Hospitalsgata 4 / Laugmannsgata 7 - Fornyelse i den utbygde byen

* 2010: Granlunden 16A - Gode boliger

* 2009: Egenes Park - Åpen klasse

Årets jurymedlemmer:

* Frode Myrhol, leder  (vara: Anders Fjelland Bentsen)

* Cille Ihle, nestleder  (vara: Sara N. Mauland)

* Imke Wojanowski (NLA)   (vara: Terje Børsheim fra NLA)

* Tonje Broch Moe (NAL)

* Håvard Austvoll (NAL)     felles vara: Olav Hodneland (NAL)

* Jo Christian Fougli, byutvikling

* Sekretær: Ingrid Gaukstad, avdeling for byutvikling i Stavanger kommune