Høie ber sykehusene forberede seg på 22.000 korona-innleggelser

Helseminister Bent Høie (H) ber sykehusene forberede seg på «et middels pandemiscenario». Det innebærer 22.000 innleggelser av koronasmittede det neste året.

Høie holdt tirsdag en redegjørelse om koronautbruddet for Stortinget. Der framholdt han at Folkehelseinstituttet (FHI) så langt har bedt helsetjenesten forberede seg på et middels pandemiscenario.

– I dette scenarioet skisseres at man bør planlegge for at 22.000 blir innlagt på sykehus, og cirka 5.500 vil ha behov for intensivbehandling. Samme scenario sier at på toppen vil 1.700 være innlagt, 600 av disse på intensivavdeling, sa Høie i redegjørelsen.

Han understreker imidlertid at dette ikke er en prognose, og at situasjonen fortsatt er uavklart.

– Men det er et scenario det anses som hensiktsmessig å planlegge for, sa Høie.

LES OGSÅ: – Gjør alt vi kan for å forhindre permitteringer

Maks 1.400 intensivplasser

Ifølge Helsedirektoratet er mellom 400 og 450 intensivplasser i daglig bruk ved norske sykehus. 200 ekstra plasser kan fremskaffes i en beredskapssituasjon, mens 1.200-1.400 er det maksimale antallet tilgjengelige intensivplasser i kritisk situasjon der alle tilgjengelige respiratorer tas i bruk.

– Det vil være en krevende situasjon for helse- og omsorgstjenesten, men ved å mobilisere og disponere tilgjengelige ressurser ser det ut til at tjenestene skal klare å håndtere de scenarioene Folkehelseinstituttet så langt har beskrevet, sa helseministeren.

192 personer hadde mandag testet positivt på koronavirus i Norge, ifølge FHI. Tirsdag var seks pasienter innlagt på sykehus.

LES OGSÅ: Syv personer har testet positivt på koronavirus

Utløst beredskap

For å sikre at helsemyndighetene har tilstrekkelige virkemidler til å håndtere situasjonen, utløste regjeringen fredag fullmaktsbestemmelsene i helseberedskapsloven. Disse bestemmelsene gir hjemmel til blant annet å rekvirere, beordre personell og disponere ressursene i helse- og omsorgstjenesten.

LES OGSÅ: Slik er status for kommende arrangementer i konserthuset

Penger til medisinlagre

Helseministeren lover midler til å bygge opp lagre av kritiske legemidler for å demme opp for koronakrisen.

– Med en fullmakt gjennom kongelig resolusjon kan riktig refusjon fastsettes for laboratorieanalyser og legemidler, og medisinsk utstyr kan kjøpes inn selv om det ikke er budsjettmessig dekning for dette i gjeldende budsjettvedtak, sa Høie i sin redegjørelse tirsdag.

LES OGSÅ: Smittevernoverlege: Flere bryter karantenen

Han la også vekt på Helsedirektoratets vurdering av at finansieringen for analyser av koronavirus er for liten.

– Vi ikke kan risikere at laboratoriekapasiteten blir satt i fare. Den relevante satsen bør derfor endres snarest mulig, slo Høie fast.

– For det andre må Norge forberede seg på å bygge opp lagre av kritiske legemidler for helse- og omsorgstjenesten og sikre tilgangen til reagenser og annet medisinsk utstyr, sa helseministeren.

LES OGSÅ: SUS reduserer planlagt virksomhet på grunn av koronasmitte