Her skal det investeres

Lysrigg i Sandnes kulturhus, Parkdrag i Sandvedparken og mer til rehabilitering av Giskehallen er blant investeringene i Sandnes-rådmannens budsjett. Nye sykehjemsplasser forskyves ut i tid.

Her er noen av postene på investeringsbudsjettet:

• Nye sykehjemsplasser på Sørbø Hove, også kalt Boas (Bo- og aktivitetssenter) kr 277,5 millioner (oppstart planlegging i 2024). Dette er en forskyving ut i tid sammenlignet med tidligere økonomiplaner. 

• Bofellesskap for unge funksjonshemmede, 9 plasser, kr 83,6 millioner (ferdigstillelse 2023)

• Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store    adferdsutfordringer, 6 plasser, kr 41 millioner (ferdigstillelse 2024)

• Boligsosial handlingsplan, samlet gjennomføring i planperioden, kr 302 millioner

 Foajé Sandnes kulturhus, oppgradering, kr 3,75 millioner

• Rehabilitering av Langgata 76, kr 7 millioner

• Lysrigg Sandnes kulturhus, kr 15 millioner i 2022  

  • Utskiftning Bråstein Bru, kr 10,5 millioner 

LES OGSÅ: Vil kutte 17,5 millioner i Sandnes-skolen

*Ferdigstilling av Kleivane skole, Sviland skule og Malmheim skole

• Ombygging og utvidelse til B28 - Sandved skole, kr 218 millioner

• Mulighetsstudie sentrumsskoler, kr 1 million  
 • Regulering og planlegging utvidelse Trones skole, totalt kr 4 millioner • Oppgradering bygningsmasse og utendørsanlegg skoler,    totalt kr 60 millioner i perioden

• Langgata 72 helsestasjon, kr 18 millioner 

• Utredning nye barnehageplasser i sentrum, kr 1 million

• Etablering av parkdrag langs Storåna i Sandvedparken i forbindelse med realisering av plan 2013114 Åsedalen boligpark, kr 12,3 millioner    (ferdigstillelse i 2022)

• Giskehallen, rehabilitering av svømmehall og Giskehallen 1, kr 97 millioner (ferdigstillelse høst 2021) 

LES OGSÅ: Dette blir dyrere i Sandnes

Vann, avløp og renovasjon:

Sanering Espedalsveien-Odinsgate med flere, kr 40 millioner    (ferdigstillelse i 2023)

• Separering og trykksonejustering på strekningen Åsveien-Ulvanuten,   kr 41 millioner (ferdigstillelse i 2023)

• Ny pumpeledning fra Skjæveland til Klepp, kr 18 millioner    (ferdigstillelse i 2024)

• Sanering avløp jernbanen pumpestasjon – Gjesdalveien, kr 50 millioner    (ferdigstillelse i 2025)

• Oppgradering av kommunalt nett utløst av eksterne utbyggere,    kr 19,5 millioner (løpende ferdigstilling)

LES OGSÅ: Nå kommer de tøffe kuttene

Her er noen foreslåtte kutt:

Bofellesskap for unge funksjonshemmede med ni plasser, utsettes fra 2022 til 2023.

 Omsorgsboliger med heldøgnstjeneste for personer med store atferdsutfordringer, utsettes fra 2023 til 2024.

Foreldreinitiativet del III, utsettes fra 2022 til 2025.

Bofellesskap psykisk helse, ni plasser, utsettes fra 2021 til 2024.

Sentrum parkeringsanlegg, utsettes fra 2021 til 2026 (midler til planlegging i 2024). Midlertidig parkering opparbeides i 2021.