Har en plan for barna til foreldre med nøkkelfunksjoner i samfunnet

Stavanger kommune planlegger å opprette beredskapsbarnehage og SFO for foreldre som MÅ på jobb.

– Vi må ha et tilbud for barn og elever med foreldre som jobber i viktigte samfunnsfunksjoner. At disse foreldrene har et sted å levere barna og hvor barna får tilsyn. Vi har planer for en beredskapsbarnehage og SFO, sier beredskapssjefen i Stavanger, Torstein Nielsen.

Dette kan gjelde personer som jobber i helsevesnset, bran, politi og andre nøkkelfunksjoner i samfunnet.

Oslo bestemte torsdag at deres skoler og barnehager stenger fra og med fredag. Slik er vurderingene i Stavanger.