Håper at flere vaksinerer seg mot influensa

Influensasesongen står på trappene. Ved smittevernkontoret i Stavanger er 14.000 doser bestilt.

Årets vaksiner er ventet å ankomme smittevernkontoret i Stavanger neste uke. 14.000 doser er på vei inn. Det er omtrent på samme nivå som i fjor.

– Men vi håper at flere vaksinerer seg og etterbestiller hvis det blir nødvendig, sier Anita Rognmo Grostøl, spesialsykepleier innen smittevern og hygiene og rådgiver ved smittevernkontoret i Stavanger kommune, til RA.

Travelt på smittevernkontoret

Hun forteller om travle dager, der det nå jobbes med å få informasjon om influensa og vaksiner ut til de aktuelle risikogruppene som er identifisert i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Influensasesongen starter normalt sett rundt juletider og har en topp utpå nyåret. Men det er slett ikke gitt at det går akkurat slik. 

– Dette er utgangspunktet, men variasjoner kan oppstå fra år til år. Plutselig forskyves toppene. Derfor er det ekstra travelt i denne fasen som kommer nå, sier Rognmo Grostøl. 

LES OGSÅ: Gratis vaksine som kan forhindre kreft

Starter neste uke

Vaksinene skal ankomme Stavanger 22. oktober, altså tirsdag. Da starter fastlegene vaksinasjoner på sine pasienter, samt at det blir oppstart av vaksinasjonsrunder på sykehjem og blant helsepersonell, som er to av hovedmålgruppene. 

– Da går det i ett med vaksinering i oktober og november. Vi har som mål å være ferdige før utgangen av november. Nå i perioden før vaksineringen starter i praksis jobber vi med å få ut informasjon til de identifiserte risikogruppene slik at flest mulig i disse gruppene tar vaksine, sier Rognmo Grostøl til RA. 

Stavanger universitetssjukehus (SUS) og kommunene i Rogaland arbeider sammen med strategien for å få vaksinert flest mulig i risikogruppene.

Eldre, barn, og gravide

Helsemyndighetene anbefaler vaksinen til folk som er i en risikogruppe – eldre, kronikere og gravide – samt helsepersonell og andre som er sammen med personer med nedsatt immunforsvar.  Samlet gjelder det 1,6 millioner nordmenn. 

Det innebærer at nesten én av tre her i landet anbefales å ta vaksinen. Det anslås at rundt 900 mennesker dør hvert år som følge av influensasykdom. 

Karoline Bragstad, fungerende leder for influensaavdelingen i Folkehelseinstituttet (FHI), uttalte denne uken til NTB at det kan være vanskelig å si på forhånd hvem som vil være mest utsatt for smitte før en vet mer om virusene som kommer denne sesongen. 

Karoline Bragstad, Folkehelseinstituttet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix  
Karoline Bragstad, Folkehelseinstituttet. Foto: NTB scanpix

– Generelt sett så har H3N2 virus vist seg spesielt å smitte de eldre over 65 år og influensa B-Victoria-virusene går spesielt på barn. Det er disse to virusene vi har sporadiske tilfeller av nå for øyeblikket. De nærmeste ukene vil si oss mer om sykdomsbildet som kommer, sier Karoline Bragstad.

Helsepersonell

De siste årene har helsemyndighetene jobbet mer målrettet for å nå fram til helsepersonell med budskapet. Helsepersonell vaksinerer seg for å beskytte pasientene sine, samt seg selv. Som helsepersonell er man mye mer utsatt for smitte og skal derfor tilbys influensavaksine på arbeidsplassen. 

Andelen vaksinerte blant helsepersonell på landsbasis var 34 prosent vinteren 2018/19. I Stavanger var dette tallet 26 prosent. Det overordnede målet er 75 prosent. 

LES OGSÅ: Gratis vaksine for russen

Flere tar vaksine

I fjor ble nesten 900.000 nordmenn vaksinert mot influensa på landsbasis, noe som var et rekordhøyt tall. I år blir det trolig enda flere.

Folkehelseinstituttet gleder seg over en betydelig økning i løpet av de siste fire årene. Det gjelder for folk som tilhører en risikogruppe, for helsepersonell og også for befolkningen for øvrig.

– Det er bestilt inn 200.000 flere vaksiner i år enn i fjor, og vi har aldri hatt så store bestillinger noensinne, sier FHI-direktør Bragstad.

LES OGSÅ: 10.000 har tatt gratis HPV-vaksine i Stavanger

Etterbestilling

I fjor slapp flere apotek opp for vaksinen i løpet av høsten, og man måtte vente på etterbestilling. Folkehelseinstituttet sier imidlertid at det ikke er grunn til å be friske om å avstå fra å ta vaksinen. 

– Vi venter en økning i år fra i fjor. Det har vi tatt høyde for og vi har nok vaksine. Hvis ikke, kan vi også få tak i mer, sier Bragstad.