Gratis SFO i 1. klasse, utvidet søskenmoderasjon

Flertallet i Stavanger-politikken innfører gratis SFO for førsteklassinger og utvider søskenmoderasjon.

Samarbeidspartiene i Stavanger innfører gratis skolefritidsordning for alle byens førsteklassinger neste skoleår. 

Beregninger gjort av kommunedirektørens stab viser at kostnaden for kommunen blir 30 millioner kroner årlig. 

Stavangers nye politiske flertall har på plass gratis SFO med virkning fra skoleåret 2020/2021 i det første felles budsjettet. Fra før har partiene, som ledes av ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap), også lovet å innføre søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO. Totalt vil dette bety over 40 millioner kroner ekstra til SFO årlig, ifølge en pressemelding fra flertallspartiene.

– Viktig for fellesskap

Det koster i dag 3011 kroner per måned å ha barn i full plass i SFO i Stavanger. 

– SFO er en viktig læringsarena, men også et utrolig viktig sted for fellesskap. Jeg er svært tilfreds med at vi får til denne satsingen til tross for at regjeringen har gjort det de kan for å vanskeliggjøre slike satsinger ved å redusere overføringene til kommunene, sier gruppeleder i Ap, Dag Mossige.

Leder for utvalg for oppvekst og utdanning, Eirik Faret Sakariassen (SV), mener dette kanskje er det viktigste grepet i dette budsjettet.

– Dette gjør Stavanger mer attraktiv for barnefamilier, det utjevner forskjeller og sørge for at alle unger får være med på leken, framfor at noen førsteklassinger må gå hjem når vennene går til SFO, sier han.

LES OGSÅ: Seier for foreldre og elever på Tastaveden

– Lavere terskel

Frode Myrhol i FNB har allerede fått gjennomslag for søskenmoderasjonsordning mellom SFO og barnehage.

– I en tid hvor utgiftene øker for de aller fleste, blant annet på grunn av mye bompenger, så ser vi at flere velger vekk SFO for barna sine. Når vi nå innfører gratis SFO for 1.-klassinger så håper vi at vi bidrar til at terskelen for å ha ungene i SFO blir lavere, sier Myrhol.

Senterpartiets varaordfører Dagny S. Hausken mener tiltaket har enorm verdi, selv om det gjør et godt innhogg i økonomien til kommunen.

– Det er viktig at SFO blir en fellesarena for alle som ønsker å delta. Prisene er veldig høye, og at vi nå kan ta bort kostnader fra mange familier føles godt, sier hun.

LES OGSÅ: Satser på barn, unge og barnefamilier i budsjettet

– Dyrt

Rødts Mimir Kristjánsson viser til at statsminister Erna Solberg oppfordrer flere til å få barn i Norge.

– Det er bra, men det er synd at det er hun som gjør det så dyrt å la dem vokse opp, sier Rødt-lederen.

Daria Maria Johnsen (MDG) er nestleder i oppvekstutvalget. 

– Det er færre barn som går på SFO nå enn tidligere. Dette er et veldig godt tiltak for å flere til å gå på SFO, en god arena for lek og fellesskap, sier Johnsen.

I pressemeldingen sies det ingenting om hvordan tiltakene skal finansieres.