Fylkesveger åpner opp igjen

Etter å ha arbeidet lenge med å frese og brøyte fylkesveger, åpner Agder fylkeskommune strekningene mellom Sirdal og Lysebotn, og Brokke og Suleskard.

I en pressemelding fra Agder fylkeskommune opplyses det at fylkesveg 337/987 fra Brokke til Suleskard og fylkesveg 4224 fra Sirdal til Lysebotn åpner igjen fredag 29. mai. 

Siden 1. mai har det vært arbeidet med fresing og brøyting av vegene, og fra 12. mai har det vært frest snø på Brokke-Suleskard i verneområdet for villreinstammen i Setesdal vesthei. I pressemeldingen ståt det at fram til den datoen skal det ikke arbeides med brøyting av vegen av hensyn til villreinen.

– Av sikkerhetshensyn får ikke kjøretøy over 15 meter kjøre på vegen, siden den er for smal til at større kjøretøy kan passere hverandre. Vi oppfordrer alle til å avpasse farten etter forholdene. Brøytekantene er ti meter på det høyeste, og det gjør at sikten framover ikke er den beste, sier seksjonssjef drift Trond Heia i Agder fylkeskommune i pressemeldingen. Han presiserer at det også er forbudt å parkere på møteplasser langs vegen.

– Det er vel bare et par år tidligere at vi har hatt så store mengder snø som i år. Det har vært mye is og veldig hard konsistens på snømassene, så det har vært utfordrende, sier Pål Arnfinn Haugen til Agder fylkeskommun. Han har vært med på brøytingen i alle de 30 årene siden vegen åpnet.

Også på vegen mellom Sirdal og Lysebotn har det vært en stor jobb å få åpnet vegen.

– Mengdene snø og konsistensen på den har gjort at vi åpner vegen litt senere enn vi ellers har pleid, sier byggeleder Fred-Jonny Wikøren i Agder fylkeskommune.