Full stans i alle ordinære bussavganger fra lørdag dersom streiken trappes opp

Fra og med lørdag 26. september vil all ordinær ruteproduksjon i Rogaland bli innstilt dersom de fire bussoperatørene som kjører for Kolumbus blir tatt ut i streik. Det melder Kolumbus i en pressemelding torsdag ettermiddag.

De fire operatørene er Norgesbuss på Nord-Jæren, VY på Haugalandet og Jæren/Dalane, Tide i Ryfylke nord, og Boreal i Ryfylke sør. Operatørene har arbeidsgiveransvar for cirka. 1500 sjåfører. 

Alle operatørene har ansatte som kan bli tatt ut i streik, og det vil derfor ikke være mulig å opprettholde et fungerende rutetilbud dersom streiken trappes opp. Dette gjelder også skolerutene.

Individuelt tilrettelagt skoleskyss kjøres som normalt, og Kolumbus er i god dialog med de skolene dette gjelder, opplyser Kolumbus.