Fra retten

Bråk på Ledaal - beboere vil ha vekk støy fra utested

Seks beboere i Ledaal Park krever tiltak fra Alfred Ydstebø-selskap for å få fjernet støy fra utestedet Lervig Local.

Det er Birte Helgø, Patrick Josef Marie Decosemaeker, Kari Helen Tollefsen, Terje Wiig, Marlén Jünge, og Ulrik Jünge som har gått til sak mot Ledaal Park Alexander AS. Sistnevnte har senere fusjonert inn i Ovalen Sandnes AS. Både Ledaal Park Alexander AS og Ovalen Sandnes AS er eid av Base Gruppen som Alfred Ydstebø står bak.

Saken dreier seg i all hovedsak om leiligheter kjøpt av saksøkerne i Ledaal Park og bråk fra utestedet Lervig Local som ligger i første etasje i den tidligere Hermetikkfagskolen på Eiganes.

Da saken startet opp i Handelens Hus mandag morgen gikk tingrettsdommer Tom Vold hovedtrekkene i saken. Ifølge Vold har saksøkerne to leiligheter i andre etasje og én i tredje. Lervig Local ligger rett nedenfor disse i første etasje.

Det er Birte Helgø, Patrick Josef Marie Decosemaeker, Kari Helen Tollefsen, Terje Wiig, Marlén Jünge, og Ulrik Jünge som har gått til søksmål mot Ovalen Sandnes AS for å få fjernet det de mener er støy fra Lervig Local i Ledaal Park.

­– Saken handler om det har oppstått en mangel i forbindelse med salget. Om det skal gjøres noe med innglassing og åpningstider, subsidiært et prisavslag. Saksøkte har bestridt at det er en mangel, subsidiært at det ikke foreligger grunnlag for et prisavslag, sa Vold.

Det er satt av tre dager til saken der det også skal foretas en befaring på stedet.

Advokat Ine Knutsen Stenevik er prosessfullmektig for saksøkerne sammen med advokat Sven Anders Stigen Drangsholt. Stenevik startet opp sitt innledningsforedrag med at saken handler om, slik Vold allerede har vært innom at saken omhandler en mangel ved leiligheten.

­Ifølge Stenevik har det blitt bygd og solgt leiligheter i et eksklusivt og rolig område ved en park.

– Samtidig har det blitt jobbet med å få etablert en pub, uten å opplyse om dette, sa Stenevik i retten.

Hun viste videre til at Lervig Local skaper støy i vid forstand som er til stor sjenanse for saksøkerne og at denne forringer deres livskvalitet.

Ikke kjent

Ifølge Stenevik var hennes klient ikke kjent med at det skulle etableres en omfattende pub i første etasje og heller ikke en omfattende uteservering da de signerte kjøpekontraktene, sa Stenevik.

Stenevik tok også for seg hvordan Ledaal Park er blitt solgt og viste til annonser og prospekt der stikkord er herskapelig, utsikt til byens fineste park, rolig strøk og kort vei til byen.

I et brev som er sendt til Ledaal Park har flere av beboerne gitt uttrykk for at de ikke ville ha kjøpt leiligheter i Ledaal Park, dersom de hadde visst at det skulle etableres en pub på stedet. En av beboerne har også sørget for at det er foretatt støymåling fra stedet og har foretatt en loggføring av støy på stedet som ble lest opp i retten. Det ble også lest opp en rekke sms-er og e-poster som noen av saksøkerne har sendt til personer i Base Gruppen der de ber om at det gjøres noe med støy på stedet.

Saksøkerne la ned påstand at Ovalen Sandnes AS dømmes til å sørge for at virksomheten stenger virksomheten klokken 22.00 alle dager, at innglasset veranda fjernes og ikke skal benyttes til mer omfattende uteservering og at uteservering skal begrenses til maks 16 personer. Subsidiært vil det bli lagt ned påstand om at Ovalen Sandnes AS dømmes til å betale prisavslag til Terje Wiig og Kari Helen Tollefsen, Ulrik og Marlen Jünge og Patrick Decosemaeker og Birte Helgø fastsatt etter rettens skjønn.

Odd Are Njå fra Base Gruppen sammen med advokat Fredrik Gisholt.

Advokat Fredrik Gisholt er prosessfullmektig for Ovalen Sandnes AS. Han tok i sitt innledningsforedrag for seg blant annet hva saksøkerne visste da de kjøpte leilighetene.

– Visste om næringsvirksomhet

– De visste at det skulle være næringsvirksomhet i første etasje, en av dem visste også at det skule være et mikrobryggeri, sa Gisholt.

Han tok også for seg at ordet pub som er brukt mange ganger i saken.

– Men dette er noe helt annet enn en vanlig pub. Mange av gjestene kommer for å spise, og for å smake på ølet som er brygget på stedet. Folk som kommer dit er også litt opp i alder, noe som skyldes at stedet er blant byens dyreste, sa Gisholt.

Ifølge Gisholt har skjenkemyndighetene vært på stedet en rekke ganger og det har ikke noen anførsler fra dem.

– Det som det var lite av fra motpartens side er hvordan forholdene er der i dag. Fra mars i år hører man ikke musikk der lenger. Det har vært en klage siden da, og det var en person som snakket i mikrofon, men siden mars har det ikke vært andre klager, sa Gisholt.

På vegne av Ovalen Sandnes AS ble det lagt ned påstand om at Ovalen Sandnes AS frifinnes og at Ovalen Sandnes AS tilkjennes sakens omkostninger.

Alfred Ydstebø var første vitne i saken. Han er daglig leder i Base Gruppen og startet opp med å forklare at firmaet driver med eiendomsutvikling.

– Jeg sitter ikke med detaljkunnskap, men denne saken har blitt så betent at jeg har lest meg opp på den, sier Ydstebø.

Han sier at i 2015 bestemte Stavanger kommune å selge Hermetikkfagskolen.

– Vi så på dette som et stort byutviklingsprosjekt og at vi blant annet skulle skape boliger og næring, sier Ydstebø.

Ydstebø sier at når de skulle regulere dette var det en diskusjon om vi skulle boliger i hele bygget. Samtidig hadde kommunen et sterkt ønske om det som ble kalt aktive førsteetasjer, og at det ble en kombinasjon av næring og bolig nederst.

Ydstebø sier at de også hadde en vurdering hva de skulle ha i første etasje.

– Vi vurderte dagligvarebutikk, men det ville ført til mye trafikk, sier Ydstebø.

Han sier også at de vurderte andre leietakere.

– Da jeg hørte at Lervig ville inn, tenkte jeg at det var bra, sier Alfred Ydstebø.

Han sier at det kan ha vært mye lyd på et tidspunkt, men at det ikke er mye bråk på stedet nå.


Nyeste fra Dagsavisen.no: