Fra retten

Sendte opp nødrakett – må i fengsel

En sjøkaptein i Rogaland må i fengsel for å ha sendt opp en nødrakett.

Mannen møtte nylig Stavanger tingrett tiltalt etter den nye straffelovens § 187 som går på at en ved uriktig melding, et ubegrunnet rop om hjelp, misbruk av nødsignal eller lignende har ført til en redningsaksjon.

Grunnlaget for tiltalen er at han uten at det var grunn for det sendte opp en nødrakett.

Hendelsen fant sted den 22. november i fjor i Hjelmeland kommune.

LES OGSÅ: Må i fengsel for å ha skamslått bestevenninne

Som en følge av dette ble det igangsatt en redningsaksjon der både ambulansebåt, helikopter og politipatrulje ble sendt ut.

Mannen ga en uforbeholden tilståelse da han møtte i retten som kom til at han hadde handlet grovt uaktsomt.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at nødraketten hadde ført til full utrykning.

LES OGSÅ: Dømt for løvesmugling

Stavanger tingrett kom til at dette medførte stor ressursbruk og med tanke på at belastningen på beredskapskapasiteten, så kunne det fått konsekvenser om det hadde oppstått en nødssituasjon i samme tidsrom.

Retten kom til at i denne saken var det lite formildende ved at mannen hadde opptrådt grovt uaktsomt og ikke forsettlig.

Dette fordi at bruken av nødraketten var åpenbart ugrunnet.

Retten kom også til at det var klart at mannen kjente til følgende av handlingen ettersom han ringte Hovedredningssentralen Sør-Norge.

LES OGSÅ: Nattklubbeier dyttet skjenkekontrollør

«I tillegg jobber han som kaptein, og er av den grunn vel kjent med å fyre opp nødbluss», heter det i dommen fra Stavanger tingrett.

I samtalen med hovedredningssentralen formidlet han at han var «100 prosent sikker på at nødraketten ikke var sendt opp på bakgrunn av nød».

Dette førte likevel ikke til at han fikk avverget redningsaksjonen, men retten kom til at dette var noe formildende.

Retten kom til at mannen skulle dømmes til ubetinget fengsel i 18 dager.

Mer fra Dagsavisen