Fra retten

Kvinne (45) var på tyvetokt på Gardermoen

En 45 år gammel kvinne fra Ålgård er dømt for å ha stjålet varer for 13.003 kroner fra butikker på Oslo lufthavn.

Tyveriene fant sted den 23. juli i fjor mens kvinnen oppholdt seg i innenriksterminalen.

Klokken 18.40 var hun i butikkseksjonen kalt «herre innland», og forsynte seg med varer til en verdi av 3196 kroner.

Klokken 19.05 var hun i avdelingen kalt «travel value», og tok diverse varer til en samlet verdi av 3911 kroner.

Klokken 19.50 hadde hun beveget seg til butikkseksjonen «dame innland», hvor hun forsynte seg med varer til en verdi av 6196 kroner.

Da kvinnen nylig møtte i Jæren tingrett, kom hun med en uforbeholden tilståelse.

Retten la noe vekt på dette i formildende retning.

Tilståelsen har ikke hatt noen oppklarende effekt da 45-åringen ifølge dommen ble «tatt på ferske spor».

Retten kom likevel til at hun skulle få 10 til 15 prosent strafferabatt da tilståelsen hadde gitt en prosessøkonomisk gevinst.

Dermed kom retten til at betinget fengsel i 20 dager var en passende straff.