Fra retten

16-åring dømt for overgrep mot 9-åring

En 16 år gammel gutt er dømt for en rekke seksuelle overgrep mot en ni år gammel jente.

Illustrasjonsfoto.

Fornærmede i saken har bodd i fosterhjem hvor tiltalte var en av sønnene siden hun var tre år gammel.

Jæren tingrett fant det bevist at 16-åringen hadde fem ganger hadde begått seksuelle overgrep mot jenta.

Det første overgrepet skal ha skjedd kort tid før han fylte 15 år og skal ha skjedd i en periode på omkring et år. I denne perioden var fornærmede åtte og ni år gammel.

Overgrepene fant sted ved at 16-åringen fikk fornærmede til å utføre seksuelle handlinger på seg, samt utførte seksuelle handlinger på henne.

I noen av tilfellene har fornærmede forklart at hun foretok de seksuelle handlingene for å få lov til å låne datamaskinen hans.

Oppdaget

Det siste overgrepet fant sted i januar i år da forholdet ble oppdaget av 16-åringens bror.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 16-åringen grovt utnyttet et yngre barn som var i en særlig sårbar situasjon.

«Forholdet får et kynisk preg ved at han lovte henne goder for å oppnå sin vilje», heter det i dommen.

Retten la også vekt på 16-åringens uforbeholdne tilståelse og det at han selv er ung. Retten mente at han som en følge av dette, ikke har hatt den fulle forståelse for det store skadepotensialet seksuelle overgrep kan ha for barn.

Utgangspunktet for overgrep som dette er ubetinget fengsel, men retten la vekt på hans unge alder.

Straffen ble 280 timer samfunnsstraff der subsidiær fengselsstraff er ti måneder.

Han ble også dømt til å betale jenta 100.000 kroner i oppreisningserstatning.