Fornøyd etter første dag med hjemmeundervisning

Oppvekst- og utdanningsdirektør Helene Ohm er fornøyd etter første dag med hjemmeundervisning på skolene. Hun berømmer lærere og skoleansatte som har brukt helgen på å forberede seg.

Direktøren for oppvekst og utdanning i Stavanger kommune har fått tilbakemeldinger om at hjemmeundervisningen har fungert bra.

– Skolene og lærerne har forberedt seg på dette siden fredag, både når det gjelder planlegging av innhold og organisering av undervisningen, slik at ting var oppe og gikk.

Ifølge Ohm fungerte de tekniske løsningene også.

– Stavanger-skolen har satset mye på informasjonsteknologi, og det gir resultater nå. Vi har etablert en infrastruktur der alle elevene våre har personlige enheter, og de eldste elevene våre har jobbet på disse i flere år.

Ohm sier at lærere og skoleansatte har gjort en stor innsats

– De har brukt helgen på å lage et opplegg for sine elever og har gjort en kjempeinnsats.

LES OGSÅ: Etablerer luftveiskontor

Viktig oppgave

Ohm understreker også at foreldrene har en viktig oppgave med tanke på hjemmeundervisningen.

– Både når det gjelder tilrettelegging av infrastrukturen i hjemmet, legge til rette for at elevene blir kjent med undervisningsopplegget og at det er struktur på dagen med undervisning, pauser, mat og frisk luft, sier Ohm.

LES OGSÅ: Nå bør alle med symptomer på akutt luftveisinfeksjon holde seg hjemme

Bruke tid

Helene Ohm mener at dette på samme gjelder for dem som er hjemme med barnehagebarn, selv om disse ikke har undervisning.

– Dette er en periode der det er viktig å bruke tid sammen med barna, samtidig som om folk også kanskje har hjemmekontor, sier Ohm og fortsetter.

– Foreldrene må gå inn og fylle dagene med innhold, og dette er en mulighet for familiene til å få mer tid sammen.

Fortsatt er skolene og barnehagene åpne for barn med spesielle behov og barn som har foreldre som er nøkkelpersonell.

– Fredag møtte alle ansatte på skolene og i barnehagene på jobb med tanke på at vi skulle sikre dette tilbudet. Fra og med mandag er det ansatte som har oppgaver i forbindelse med dette omsorgstilbudet som er på jobb. Lærerne som jobber med hjemmeundervisning jobber hjemmefra, sier Ohm.

LES OGSÅ: Én i respirator på SUS