Foreldrebetaling i barnehagene har økt med 3 prosent

En gjennomsnittlig norsk husholdning betalte drøyt 2.900 kroner i måneden for en barnehageplass med kostpenger og andre tilleggsutgifter i januar 2020.

For selve barnehageplassen betalte en vanlig norsk familie 2.600 kroner i måneden, i tillegg krevde barnehagene i snitt inn drøye 300 kroner for å dekke kostpenger og andre tilleggsutgifter, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Fra januar 2019 til samme måned i 2020 økte maksprisen i barnehagene fra 2.990 kroner til 3.135 kroner i måneden, som er en nominell økning på 4,8 prosent. Siden de fleste barnehagene følger denne satsen, har dette bidratt til økt foreldrebetaling i barnehagene.

LES OGSÅ: – Åpningen av barnehager er ingen invitasjon til at folk kan begynne å leve litt som før igjen (+)

Snittprisen økte likevel mindre enn dette. Forklaringen på det er at regjeringen fra 1. august utvidet ordningen med gratis kjernetid til også å gjelde 2-åringer.

Foreldre med barn i private barnehager betaler i gjennomsnitt mer kostpenger og andre tilleggsutgifter enn foreldre med barn i kommunale barnehager.