Fordeler millioner i korona-midler til næringslivet

Mange bedrifter og prosjekter har fått, og enda flere kan få tildelt sårt tiltrengte midler fra kommunen. Nå skal ytterligere 7,4 millioner kroner deles ut.

Det skriver Stavanger kommune i en pressemelding.

Videre skrives det at etter at toppen av krisen for næringslivet ble nådd i april gikk det i flere måneder i riktig retning. I forrige uke viste imidlertid NHOs koronaundersøkelse for september at flere bedrifter melder om lavere etterspørsel og redusert omsetning. Ordfører Kari Nessa Nordtun forteller at en rekke virkemidler er tatt i bruk siden mars.

– Vi snudde oss rundt tidlig i krisen i vår og har jobbet hardt sammen med alle relevante aktører for å få oversikt og for å bidra der vi kan. Listen over det kommunen har gjort er omfattende, og nå i september starter den foreløpig største tildelingen av krisemidler til næringslivet, sier hun til kommunen. 

LES OGSÅ: Busstreiken: – Vi er forberedt på å stå lenge

Næringsfond

Videre i pressemeldingen opplyses det at næringsavdelingen vanligvis deler ut 3,5 millioner kroner i støtte til strategiske næringsprosjekter. Disse midlene ble delt ut i koronavåren fram til juni. Stavanger kommunen har også fått 3,9 millioner kroner i ekstraordinært næringsfond fra staten for å stimulere til økt sysselsetting og økonomisk vekst. I tillegg har stavangerpolitikerne rett før sommeren bevilget syv millioner kroner ekstra til næringsutvikling i 2020.

– Når alle tildelingene er gjort vil kommunen ha støttet det lokale næringslivet direkte med rundt 10,5 millioner kroner i ekstraordinær støtte i 2020 i tillegg til de statlige midlene som også deles ut av Stavanger kommune, sier næringssjef Anne Woie til kommunen.

Den samlede summen er altså ca 14,5 millioner. 11 millioner kroner mer enn vanlig. Legger man til at det også ble delt ut midler fra Vekstfondet til bioenergi, Havets Hus og Valide, så er man oppe i nærmere 20 millioner.

– Aldri tidligere har vi fått inn så mange gode søknader - og aldri før har behandlingen av dem gått så raskt, sier Woie.

LES OGSÅ: Korona: SUS-ansatt testet positivt

Fordeling

Formannskapet har allerede vedtatt at 1,5 millioner av midlene skal øremerkes en forsterket satsning på havvind. 1,2 millioner kroner er allerede fordelt blant annet til prosjektene Visit Utstein, Mediacity og VIA – Vital infrastruktur arena. Dette betyr at det gjenstår 3,5 millioner kroner på kontoen.

– Sammen med de 3,9 millionene fra staten til ekstraordinært næringsfond betyr dette at vi har igjen rundt 7,4 millioner kroner til fordeling resten av året, sier næringssjefen.

Bedrifter, etablerere og andre næringsaktører kan søke.

– Vi prioriterer de søknadene som vi mener har størst betydning for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet, sier Woie.

LES OGSÅ: «Lykkeland» fører til trafikkendringer

Gode søknader

Ordfører og næringssjef regner med at midlene vil få bein å gå på.

– Næringslivet i Stavanger har alltid vært gode på omstilling og kreativitet. Vi er spente på å få nyss i enda flere gode ideer, forslag og prosjekter, sier ordføreren.

Fristen for å søke ekstraordinært næringsfond er 1. oktober, mens fristen for å søke midler fra kommunens eget næringsfond er fortløpende ut året. Så langt har kommunen mottatt 22 søknader på totalt 9.722.840 kroner.