FNB-konflikt i Oslo kan føre til landsdekkende endringer i partiutbetalinger

Konflikten i FNB i Oslo i fjor utløste kontroll av reglementet for utbetalinger til politikere og partier. Ordningen er nå erklært ulovlig.

Konflikten i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) i fjor førte til at Danny Chaudhry trakk seg ut av partiets bystyregruppe bare fem dager etter at bystyret konstituerte seg.

Konflikten aktualiserte hva folkevalgte har krav på etter at man blir uavhengig, og nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vedtatt at regelverket for økonomisk og administrativ støtte til partigruppene i bystyret er ulovlig, skriver Stavanger Aftenblad.

Dette kan få landsdekkende konsekvenser, skriver avisen.

Departementet mener at et medlem i bystyret må anses som en ny gruppe om medlemmet bryter ut eller blir ekskludert fra listen vedkommende ble valgt inn på. KMD slår også fast at de ulike gruppene skal likebehandles.

Dette betyr at én uavhengig representant regnes som en gruppe og dermed har krav på tilhørende utbetalinger og støtte, noe som ikke har vært tilfelle i blant annet Oslo.

– Jeg har ikke lest vedtaket, men vi må gå inn i hva departementet sier og følge opp egnet måte, sier direktøren for bystyrets sekretariat, Lars Arne Ryssdal til Aftenbladet.

Presiseringen fra KMD kan ramme regler, praksis og utbetalinger i en rekke kommuner og fylkeskommuner, blant annet i Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune.

(©NTB)