Flomstengt rundt Vågen i natt

Vannstanden i Vågen kan bli den høyeste siden 1994 – dette gjør kommunen.

Det er varslet om høy vannstand i Rogaland natt til onsdag. I 22-tiden tirsdag kveld ble veien på Skagen-siden av Vågen stengt mellom rundkjøringen ved Fisketorget og bort til Skagen Brygge Hotel. Da RA var innom Vågen i 23-tiden var kommunens folk mannsterkt til stede for å følge med på konsekvensene av ekstremværet Didrik.

I tillegg til Vågen er Vikevåg og Judaberg utsatt for stormfloen.

Prognosene for målepunktet i Stavanger er 34 centimenter over kaikanten innerst i Vågen, opplyser Stavanger kommune på nett

Foto: Stavanger kommune  
Her er det størst fare for flom i kveld. Kart: Stavanger kommune

Flomvernpølse

Kommunen legger ut flomvern av samme type som ved testen i 2017, altså et flomvern bestående av en vannfylt plastpølse.

Dette utgjør 110 meter flomvern som plasseres der behovet er størst. Sandsekker blir også plassert ut ved behov.

Høy vannstand

Vannstanden kan bli den høyeste siden 1994.

Flere områder enn innerst i Vågen er utsatt - både vei og eiendommer langs store deler av kaikanten i sentrale Stavanger kan bli rammet, opplyser kommunen. 

Trafikken i sentrum blir lagt om ved behov, og  det kan bli aktuelt å stenge Havneringen helt for trafikk, dersom utviklingen tilsier at det er nødvending.

Samtidig oppfordrer kommunen innbyggerne om å holde seg unna Vågen og kailinjene i flomperioden.

Tirsdag kveld melder Aftenbladet at flomtoppen i Vågen ser ut til å bli lavere enn først fryktet. Tirsdag ettermiddag blir det anslått at sjøvannet vil stige til mellom 24 og 35 centimeter over kaikanten – opp mot 20 centimeter lavere enn tidligere anslått.