Filmkraft får ny daglig leder

Anne Lærdal er ansatt som ny daglig leder i Filmkraft. – Som daglig leder i Filmkraft skal jeg jobbe for at Filmkraft blir den naturlige samarbeidspartner og at filmen ikke blir oversett i relevante fora, sier hun.

I en pressemelding fra Styret i Filmkraft opplyses det at de har ansatt Anne Lærdal som ny daglig leder. Lærdal kommer fra stillingen som seniorrådgiver med ansvar for kompetanseutvikling & kommunikasjon i Filmkraft, en stilling hun har innehatt de seks siste årene. Filmkraft Rogaland er et regionalt filmsenter som arbeider for å utvikle og styrke profesjonell audiovisuell produksjon i regionen gjennom tilskudd til utvikling og produksjon av dokumentarfilm og kortfilm, samt manusutvikling av spillefilm og TV-serier.

– Anne var en soleklar kandidat uavhengig av hennes erfaring fra filmsenteret. Hun har solid filmfaglig kompetanse og en cand.mag. bestående av Bachelor of Arts i Media & Cultural fra Edinburgh og Fjernsynsproduksjon-regissør ved UiS, skriver styreleder Mariann Bjørnelv i pressemeldingen. 

Lærdal startet sin karriere i Oslo som redaksjonsassistent i «NRK U-redaksjonen» og jobbet som frilanser i film- og tv-bransjen i flere år før hun ble fast prosjektleder på Strix Television AS. I 2006 startet hun i kommunikasjonsbyrået Blå Mediamentor As i Stavanger som prosjektleder og filmproducer, og var der frem til hun i 2014 ble ansatt i Filmkraft. Videre har hun også erfaring med styrearbeid fra de nasjonale filmsentrene- og filmfondenes samleorgan FilmReg.  

– Anne representerer en innsikt og forståelse for virksomheten og virkemiddelapparatet som vil komme godt med i videre utvikling av både filmsenteret og mandatet filmsenteret arbeider etter. I tillegg har hun, som talentutvikler med ansvar for kompetanseheving og informasjonen utad ved filmsenteret, god kjennskap til både regionens etablerte filmarbeidere, unge filmskapere på vei inn i bransjen og samarbeidspartnerne våre, skriver Bjørnelv. 

Engasjeres av Rogalands-filmen

I pressemeldingen skriver Filmkraft at de er svært fornøyd med å få Anne som daglig leder og har stor tro på at hun er akkurat det både Filmkraft og filmbransjen i Rogaland trenger.

– Rogalands-filmen engasjerer meg. Filmene, filmskaperne og produksjonsselskapene fra Rogaland utmerker seg nasjonalt og internasjonalt og det er utrolig inspirerende å se at bransjen fortsetter å vokse både i størrelse og bragder. Som daglig leder i Filmkraft skal jeg jobbe for at Filmkraft blir den naturlige samarbeidspartner og at filmen ikke blir oversett i relevante fora. Vi står ovenfor en spennende prosess sammen med styret, retningen for de neste fire år skal settes. Denne nye, forente kursen skal bidra til et tydelig mandat i jobben vi gjør og skal understreke vårt oppdrag – at vi skal fortsette og jobbe for en ambisiøs og levedyktig filmbransje i Rogaland, sier Anne Lærdal til Filmkraft.

Filmkraft skriver videre at det innkom flere sterke kandidater til stillingen, og at styret har benyttet seg av rekrutteringsbyrået Visindi i arbeidet med ansettelsen. Dette var for å sikre ekstern kvalitet i utvelgelsesprosessen og ansettelsen. 

Lærdal tiltrer stillingen 1. august 2020. I mellomtiden skal hennes stilling som rådgiverutlyses og deltakelse ved Den Norske Filmfestivalen planlegges. Sistnevnte festival vil bli Lærdals første offisielle arena som ny daglig leder for filmsenteret.