Færre uten jobb i februar

Arbeidsledigheten i Rogaland i februar 2020 er under landssnittet

5793 personer står helt uten jobb og 940 er i arbeidsrettede tiltak ved utgangen av februar i Rogaland. Justert for sesongvariasjoner var det ein svak nedgang i arbeidsledigheten sammenlignet med januar 2020.

Bruttoarbeidsledigheten er nå på 2,7 prosent i Rogaland. På landsbasis var ledigheten på 2,8 prosent i februar. 

Ved utgangen av februar var 5793 personer helt uten arbeid i Rogaland, en nedgang på 9 prosent sammenlignet med februar 2019.  940 arbeidssøkere var deltakere i et arbeidsrettet tiltak, en reduksjon på 44 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. 

– Nedgangen er helt i tråd med hva vi har forventet, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i Nav Rogaland i en pressemelding fredag. 

LES OGSÅ: Ser med optimisme på 2020

Forskjeller mellom kommunene

Nedgangen gjelder de aller fleste kommunene i fylket, om man ser på det siste året. I Egersund er nedgangen i antall helt arbeidsledige på 31 prosent.

– Dette er mest av alle kommunene i Rogaland. Samtidig registrerer vi at det er en høy mengde ledige stillinger i same distrikt, uttaler Haftorsen.

I februar hadde Stavangar, Sandnes, Gjesdal og Strand høyest ledighet med 3,1 prosent. Lavest ledighet av alle kommunane i Rogaland hadde Suldal og Sauda med henholdsvis 0,9 prosent og 1,3 prosent.

Merethe P. Hafthorsen, direktør Nav Rogaland. Foto: Nav Rogaland  
Merethe P. Hafthorsen, direktør Nav Rogaland. Foto: Nav Rogaland

Over 4000 stillinger 

Totalt ble det lyst ut 4142 stillinger i Rogaland i løpet av februar. Yrkesgruppene med flest utlyste stillinger var ingeniør  og IKT–fag (681), helse, pleie og omsorg (654) og bygg og anlegg (563).

– I likhet med januar ser vi at der et høyt antall ledige stillinger i februar. Sammenlignet med i fjor ble det utlyst 12 prosent flere stillinger denne måneden. Med lav arbeidsledighet er det krevende for arbeidsgivere å finne kvalifisert arbeidskraft, sier Merethe P. Haftorsen.