Etterforskningen av drapet på Birgitte Tengs fortsetter

Politiet har stor forståelse for at først og fremst familie, men også lokalmiljø og befolkningen for øvrig, ønsker svar på hvem som drepte Birgitte Tengs.

– Saken er svært spesiell. Politiets tilnærming har hele tiden vært at vi ikke vil la noe være uprøvd, og derfor fortsetter vi arbeidet selv om det er svært utfordrende å etterforske et drap som skjedde i 1995, sier påtaleansvarlig Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

Politiet har stor forståelse for at først og fremst familie, men også lokalmiljø og befolkningen for øvrig, ønsker svar på hvem som drepte Birgitte Tengs. 

I april 2019 informerte Sør-Vest politidistrikt om at de hadde mottatt analyseresultater fra Rettsmedisinsk institutt i Innsbruck i Østerrike.

Rapporten baserte seg på store mengder biologisk materiale politiet sendte til DNA-analyser høsten 2017.

– Politiet innså tidlig at arbeidet med DNA-prosjektet kunne bli omfattende og tidkrevende, men vi ser nå at prosjektet har utviklet seg til å bli enda mer komplekst og tidkrevende enn først antatt, sier påtaleansvarlig Lars Ole Berge.

LES OGSÅ: Politiet: – Venter fortsatt på DNA-svar i Birgitte Tengs-saken

Vil ikke gå i detaljer

Politiet ber om forståelse for at man av etterforskningsmessige hensyn ikke kan gå i detaljer om DNA-prosjektet eller den øvrige etterforskningen.

– Vi vil fortsatt ikke gå inn på innholdet i rapporten, men arbeidet med DNA-prosjektet fortsetter, sier Berge i Sør-Vest politidistrikt.

LES OGSÅ: Nye vitner skal avhøres i Birgitte Tengs-saken

Den videre etterforskningen går ifølge politiet i to hovedspor: 

• DNA-prosjektet. I rapporten fra rettsmedisinsk institutt i Østerrike er det resultater som kan danne grunnlag for ytterligere undersøkelser. DNA-analyser på dette nivået er imidlertid svært komplisert, og det må derfor foretas konkrete vurderinger av hva man eventuelt skal undersøke videre.  Politiet vil ikke kommentere hva som eventuelt skal undersøkes og når det eventuelt blir gjort. Dette er av hensyn til etterforskningen.

• Øvrig etterforskning. Selv om innsatsen har vært nedskalert i en lengre periode, blir det fortsatt utført nødvendige etterforskningsskritt. Dette arbeidet vil fortsette parallelt med DNA-prosjektet.

LES OGSÅ: Ny Birgitte-etterforskning styres fra Stavanger

Fortsetter

Politiet har fra gjenåpningen av etterforskningen i 2017 gitt uttrykk at etterforskningen vil pågå så lenge det finnes relevante etterforskingsskritt med oppklaringspotensial.

– Det eneste som kan gi sikre svar er en oppklaring av drapet, og det er fortsatt vårt mål. Det er likevel ingenting som tyder på at vi står foran en snarlig løsning, sier Berge.

LES OGSÅ: Ny etterforskning av Birgitte Tengs-drapet er i gang

Spekulasjoner

En rekke enkeltspørsmål har vært gjenstand for spekulasjoner i media. Dette går blant annet på mulige gjerningsmenn.

Politiet vil ikke kommentere dette, men vil likevel opplyse om at alle relevante opplysninger og tips blir ettergått.

– Vi ønsker ikke å bidra til ytterligere spekulasjoner med å gi våre vurderinger av de ulike teoriene som er lansert. Generelt er det utfordrende å trekke sikre konklusjoner om enkeltspørsmål i en så gammel sak fordi det er begrensede muligheter for å innhente ny informasjon nå, sier Berge.

Han oppfordrer personer som sitter på nye opplysninger i saken, om å kontakte politiet.

Om saken:

17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet voldtatt og drept på Karmøy i mai 1995.

I desember 2016 anbefalte Kripos' cold case-gruppe en ny etterforskning i saken, som dermed ble den første som ble tatt opp av gruppen.