Etablerer luftveiskontor

Skal avlaste fastlegene og legevakten.

Marit Anda, konstituert helsesjef i Stavanger kommune, sier at det fortsatt er pågang på legevakten og på koronatelefonen.

– Vi har hatt en mangel på prøvetakingsutstyr, men nå ser det ut som om dette skal bli bedre, sier Anda.

Fastlegene har endret driften fra direkte frammøte til videokonferanser.

LES OGSÅ: Én i respirator på SUS

– Vi jobber nå med å opprette det vi kaller luftveiskontor i kommunen, og fortsatt er regelen at dem som har lette symptomer skal holde seg hjemme til de er friske. Dersom man må ha kontakt med helsevesenet er det luftveiskontoret som skal avlaste fastlegene og legevakten – og planen er at dette skal være operativt i løpet av uken, og ha kontakt med folk via telefon og video, sier Anda.

Hun viser til at det er et stort antall leger og helsepersonell som gjør en ekstra innsats i disse dager.

– Og det er viktig at vi gjør dette på en måte som ikke overbelaster folk samtidig som vi har nødvendig kapasitet til å gjøre det som er nødvendig, sier Anda og berømmer ansatte i helsevesenet.

LES OGSÅ: Nå bør alle med symptomer på akutt luftveisinfeksjon holde seg hjemme