Er det på tide å bytte røykvarsler? Her er brannvesenets tips

Levende lys, peiskos, matlaging og mer bruk av elektrisk utstyr utgjør en ekstra risiko i juletiden.

– Alle boliger og hytter skal ha røykvarslere og du må ha minst én varsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket, sier Randi Hetle, seksjonsleder i forebyggende avdeling i Rogaland brann og redning IKS i en pressemelding.

Tirsdag 1. desember er røykvarslerdagen, som er et samarbeid mellom brann- og feiervesenet, Det lokale eltilsyn, Norsk brannvernforening, Gjensidige og DSB. I pressemeldingen ber brannvesneet folk gjøre det til en huskeregel å teste røykvarslerne og bytte batteri ved behov på røykvarslerdagen 1. desember.

– Vi anbefaler seriekoblede røykvarslere, slik at alle varslerne piper samtidig ved brann. Dette kan gi deg verdifull tid til å evakuere, for eksempel hvis en brann starter i kjelleren og du sover i andre etasje. Det kan være med på å redde liv, sier Hetle. 

Brannvesenet oppfordrer også til å bruke røykvarslerdagen til å hjelpe noen som ikke klarer å teste eller bytte batteri selv, eller kjøpe en ny varsler i gave til noen. 

LES OGSÅ: Utesteder stenger: – Da 22-regelen kom tok den knekken på det som var igjen av gjester (+)

Bør testes jevnlig

Røykvarslere bør normalt byttes ut etter åtte til ti år, skriver brannvesenet i pressemeldingen. I rom med mye støv og skitt kan detektoren bli ustabil og gi falske alarmer, fordi sensoren blir skitten eller støvete. I slike miljø vil levetiden til røykvarsleren være kortere. Røykvarslere er EE-avfall som ikke skal kastes i søpla. Gamle røykvarslere kan leveres gratis til forhandlere og til din lokale gjenvinningsstasjon.

– Røykvarslere bør testes jevnlig og hver gang du har vært bortreist over lengre tid, sier Hetle. 

Vanligvis pleier brannvesenet å gjennomføre «Aksjon boligbrann» den første uken i desember. I forbindelse med aksjonen går mannskaper fra brannvesenet på hjemmebesøk og tilbyr en frivillig kontroll av brannsikkerheten i boligen. På grunn av den pågående koronapandemien har brannvesenet vært nødt til å tenke nytt: 

– I stedet for hjemmebesøk kommer vi i år til å ta kontakt over telefon til hjemmeboende eldre på 80+ for å sjekke brannsikkerheten. Alder er en viktig risikofaktor med tanke på brann fordi det med økende alder er større sannsynlighet for fysiske og kognitive svekkelser, som igjen kan påvirke brannrisiko, sier Hetle i pressemeldingen.    

LES OGSÅ: Klinikksjefen var selv covid-smittet: – Å få skyldfølelse er gammeldags, men menneskelig (+)

Vil vurdere hjemmebesøk

Under telefonsamtalen vil det bli snakket om røykvarslere, slokkemidler, rømningsveier og trygg adferd. 

– I de tilfellene hvor vi anser det som nødvendig vil vi selvfølgelig vurdere hjemmebesøk for å se nærmere på brannsikkerheten, sier Hetle.

Hun påpeker at dette ikke er en kontroll, men en frivillig samtale med informasjon og veiledning om brannsikkerhet.

Selv om aksjonen blir gjennomført over telefon er håpet at en telefonsamtale kan ha en god brannforebyggende effekt. 

Er du usikker på hvordan du tester røykvarsleren din? Det gjør du ved å holde «test-knappen» inne noen sekunder. Røykvarsleren skal da begynne å pipe. Om den ikke gjør det, må du bytte batteri og gjenta testen, eventuelt kjøpe ny varsler. Hvis røykvarsleren gir fra seg korte pip, vil det si at batteriet begynner å bli dårlig. Da må du bytte batteriet med en gang. 

På røykvarslerdagen.no finner du mer nyttig informasjon om tiltak som bedrer brannsikkerheten.

LES OGSÅ: Juleshow- og konserter: Slik blir førjulstiden (+)

Her er brannvesenets fem viktige tips for brannsikkerhet:

1. Sørg for å ha fungerende røykvarslere, helst sammenkoblet slik at de varsler
samtidig. Har boligen din flere etasjer, må du ha flere røykvarslere. Husk å
teste røykvarslerne jevnlig, og bytt batterier minst én gang i året. Gjerne på
Røykvarslerdagen.

2. Uoppmerksom bruk av komfyr er den vanligste enkeltårsaken til brann i
Norge. Monter komfyrvakt som varsler og bryter strømmen til komfyren når
temperaturen blir farlig høy. Bruk aldri komfyren hvis du er trøtt, påvirket av
alkohol eller annet som gjør deg mindre oppmerksom.

3. Gjør deg kjent med rømningsveiene fra hver etasje i boligen din. Pass på at
de alltid er frie for hindringer.

4. Alle boliger skal ha enten en husbrannslange eller et brannslokkeapparat
som inneholder minst 6 kilo pulver eller skum. Det bør være slokkeutstyr
lett tilgjengelig i hver etasje. I tillegg kan det være lurt å ha slokkespray
og/eller brannteppe ved utsatte steder som peis og komfyr.

5. Tenk nøye igjennom hva du bør gjøre hvis det oppstår en brann. Hold
brannøvelser hjemme, og avtal hva som skal være møteplassen utenfor
huset.