Equinors USA-skandale

LEDER: Nøysomheten og bevisstheten rundt sin egen rolle som industrilokomotiv, har gitt Equinor et sterkt og fortjent omdømme. USA-virksomheten er bare egnet til å rive ned Equinors omdømme, skriver Bjørn G. Sæbø.

Det var som ventet at Equinor leverte et elendig kvartalsresultat i går. Oljepriskrigen utløst av uenigheten mellom Russland og Saudi-Arabia og koronapandemien er hver for seg oppskrifter på nedtur. Fra et overskudd på 1,7 milliarder dollar til minus 707 millioner dollar er ille, og skyldes også store nedskrivninger av verdier. Om ikke kvartalsresultatet for Equinor var dårlig nytt, er avsløringene i Dagens Næringsliv om tapene i USA ren katastrofe. 

Ifølge DN har Forus-selskapets underskudd i USA passert 200 milliarder kroner – noe som er hinsides det som har vært av industriskandaler til nå. 20 års satsing på skifergass og skiferolje i USA med investeringskostnader på 250 milliarder kroner, har medført tap av et uvirkelig format. Hvis Equinors amerikanske satsing ble samlet i ett selskap, ville det ha vært blant Norges største. Samme avis skriver også at det norske Finanstilsynet har gitt råd om å publisere mer detaljert informasjon om USA-satsingen, men uten å ha fulgt anbefalingen. Dette er ikke equinorsk.

DN har også intervjuet analytikere og innsidere som forteller om et Equinor i USA som minner lite om hva vi forbinder med Equinor i Norge. Selskapet har siden Arve Johnsens tid vært kjent for å være prisbevisst, samtidig som et ansvarlig Equinor har sørget for å gi kontrakter til lokale leverandører. I Helge Lunds tid som konsernsjef hadde han alltid et eget punkt på Solamøtet om hvor mye det daværende Statoil la igjen av penger i Rogaland.

Nøysomheten og bevisstheten rundt sin egen rolle som industrilokomotiv, har gitt Equinor et sterkt og fortjent omdømme. USA-virksomheten er bare egnet til å rive ned Equinors omdømme. Ifølge DN er Equinor i USA blitt oppfattet som svak i forhandlinger og brukt de dyreste underleverandørene. Med staten som hovedeier må Equinor komme opp med bedre forklaringer enn bortforklaringer om forbedring av driften siden 2014.