Enighet om krisepakke for næringslivet

Regjeringspartiene og opposisjonen på Stortinget er enige om krisepakke.

Partilederne møttes til en ny runde med forhandlinger mandag morgen klokken 8.15. Like før klokken 9 ble det klart at opposisjonspartiene var enige om pakken som skal hjelpe samfunnet gjennom krisen etter koronautbruddet.

* Ett av tiltakene er at permitterte får full lønn i minimum 20 dager fra permittering. Staten dekker fra dag 3 til dag 20.

* Et annet tiltak er at aktivitetskrav for sosiale ytelser droppes, og perioden for arbeidsavklaringspenger forlenges.

* Stortinget er også enige om ny ordning som sikrer inntekt til frilansere og selvstendig næringsdrivende. Ordningen sikrer 80 prosent av gjennomsnittsinntekten for de siste tre årene, begrenset oppad til 6G.

* Partiene er enige om å gi høyere dagpenger enn vanlig for lavtlønnede.

* Partiene er enige om en dobling av omsorgsdager for folk som må være hjemme med barn.

* Staten skal videre ta en større del av regningen for sykepenger og omsorgslønn fra bedriftene.

* Laveste sats på moms reduseres for store deler av 2020.

(Se mer detaljert liste over tiltak i bunnen av saken.)

Les også: «Folkens, nå er det krise. Så her er sju prinsipper for livet under og etter krisa»

Penger å leve av

Partiene har klart å sikre at folk vil ha penger å leve av i tiden fremover, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Nå står befolkningen og næringslivet i en veldig vanskelig situasjon. Da må vi hjelpe og gi trygghet, både for økonomien til hver enkelt og for å trygge arbeidsplasser. Det har vi klart i disse forhandlingene, sier SV-lederen.

Han sier at SV, Ap, Sp og Frp allerede i helgen ble enige om kraftige tiltak for å sikre økonomien til folk og næringer rammet av koronakrisen.

– Det handler om at de som blir permitterte eller må være hjemme med barn, må ha penger å leve av. Det handler om selvstendig næringsdrivende og frilansere, som normalt ikke får dagpenger, og om å sørge for at de som får støtte fra Nav fortsetter å få det, selv om de ikke kan delta i aktiviteter, sier Lysbakken.

– Alle må ha en inntekt å leve av. Det er utrolig viktig, legger han til.

– Dette vil hjelpe arbeidsfolk

– All politikk handler om folk og deres liv. Drosjesjåføren, frisøren, industriarbeideren og andre arbeidsfolk som hadde trygge inntekter for bare en uke siden, opplever nå stor usikkerhet. Tiltakene i dag vil hjelpe dem og norske bedrifter som allerede står i en veldig krevende situasjon, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum etter enigheten om en krisepakke.

Vedum sier at han er glad for et samlet Storting står sammen om kraftfulle tiltak som vil gjøre situasjonen folk står oppe i, litt mindre vanskelig.

– Styrken i nasjonalstaten Norge er at vi står sammen når kriser rammer. Vedtakene som vil bli fattet i dag på tvers av alle partigrenser viser styrken med vårt folkestyre, sier han.

Mer sosial

Arbeiderpartiet har arbeidet for at krisepakken til næringslivet ble mer sosial, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre

– Ap har jobbet gjennom helgen for å bedre regjeringens krisepakke, gjøre den mer sosial og støtte mennesker som nå kommer i en vanskelig situasjon. For oss er det helt uaktuelt at kabinpersonale, taxisjåfører og kulturlivet skal stå alene i denne tiden, sier Ap-lederen.

– Det har vært viktig å skape en mer sosial profil på krisepakken. Derfor var det helt nødvendig og rettferdig at arbeidstaker får flere dager med full lønn om de blir permittert, at vi tar et ekstra ansvar for lavtlønte og at omsorgspengeordningen ble rausere, sier Hadia Tajik.

Samleside: Alt du trenger å vite om korona

 

Her er krisetiltakene Stortinget ble enige om

Samtlige partier på Stortinget er enige om en rekke tiltak for å sikre bedrifter og arbeidstakere som rammes av koronakrisen.

* Folk som er permittert, sikres full lønn inntil 6G i minimum 20 dager fra permittering. Staten dekker dette fra dag 3 til 20.

* Etter permitteringsperioden skal personer sikres en inntekt på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget mellom 3G og 6G etter. Inntektsgrensen for å ha rett til dagpenger reduseres til 0,75 G

* En ny ordning for frilansere og selvstendig næringsdrivende sikrer 80 prosent av gjennomsnittsinntekten for de siste tre årene, begrenset oppad til 6G. De skal også sikres sykepenger fra dag 4 og omsorgspenger fra dag 4.

* Lærlinger som mister lærlingplassen på grunn av virusutbruddet, skal sikres en inntekt på samme nivå som lærlinglønnen.

* Arbeidsgivere må bare betale 3 dager av sykepenger og omsorgspenger. Antall dager man kan motta omsorgspenger dobles.

* Bedrifter får utsatt frist for betaling av merverdiavgift og forskuddsskatt. Begge forfaller i utgangspunktet 15. april.

* Den lave momssatsen reduseres til 8 prosent.

* Private flyplasser, som i Torp og Haugesund, skal kompenseres for bortfall av lufthavnavgifter.

* For dem som mottar sosiale ytelser, blir aktivitetskravet lagt på is inntil videre.

* Folk som mottar arbeidsavklaringspenger og andre tidsavgrensede ytelser, får forlenget perioden de kan motta ytelsen.