Eiendomsskatt på samme nivå ... foreløpig

Eiendomsskatten i Nye Stavanger blir uforandret i 2020.

– Eiendomsskatt foreslås videreført i 2020 med dagens regler for utskriving av eiendomsskatt for de fire ulike eiendomsskatteregimene, forutsatt at foreliggende forslag til endret lovverk blir vedtatt i Stortinget, heter det i kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan for 2020-2023 for Stavanger, som altså omfatter de tre tidligere kommunene Stavanger, Finnøy og Rennesøy.

Regjeringen har lagt nye føringer på kommunens muligheter til å kreve inn eiendomsskatt, både et tak på 4 promille og et krav om lettelser i takstgrunnlag. 

Regjeringens forslag til statsbudsjett svekker ifølge kommunedirektør Per Kristian Vareide nye Stavanger kommunes økonomi med rundt 70 millioner kroner for 2020. Denne mindreinntekten foreslås dekket med kommunale fondsmidler.