Dyrere buss – og kutt på gang

Bussprisene ser ut til å øke med 3 prosent neste år. Hjem-jobb-hjem-ordningen og felles billett til buss og tog er truet.

Fylkesrådmann Inge Smith Dokken foreslår å legge på bussprisene med 3 prosent i 2020, i tråd med forventet lønns- og prisstigning. Samtidig krever fylkesbudsjettet et økt statlig bidrag med belønningsmidler på 30 millioner kroner årlig, for at «den samlede nominelle økningen i rammen for kollektivtransport skal framstå som rimelig», som det heter i oppsummeringen.

Belønningsmidler på vent

Nord-Jæren får belønningsmidler til kollektivtransport gjennom Byvekstavtalen, som er en del av forhandlingene mellom Styringsgruppen for Bymiljøpakken og staten, forhandlinger som inkluderer nivået på bompenger og framtidig veibygging. 

– Vi har over tid hatt en betydelig satsing på kollektivtrafikken i Rogaland. Derfor er det kritisk at vi får på plass en ny byvekstavtale, for å få nye, statlige belønningsmidler til kollektivtrafikken, sier Solveig Ege Tengesdal (KrF), medlem i Styringsgruppen og tidligere fylkesordfører. 

Hjem-jobb-hjem truet

Hun viser til at det er mye som står på spill.

– Vi har fått på plass en kollektivsatsing som mange misunner oss. Uten bidrag fra staten vil det bli veldig krevende å opprettholde for eksempel hjem-jobb-hjem-ordningen, sier Tengesdal til RA.

Fylkesrådmannen forutsetter at belønningsmidlene kommer på plass. Han viser også til at takstsamarbeidet mellom tog og buss gir Kolumbus større utgifter enn staten bidrar med. Da er det ikke gitt at ordningen med billetter som gjelder både på tog og buss fortsetter framover.

Revurdering av takstsamarbeid 

– Det kan bety en revurdering av takstsamarbeid i sin helhet. Hvis det ikke blir dekket av statlige midler, er det dårlig prosjekt rent økonomisk for Kolumbus, påpekte Smith Dokken i sin budsjettpresentasjon.

Fylkesrådmannen legger uansett opp til reduserte utgifter i kollektivtrafikken innen buss, båt og ferje i økonomiplanen 2020-2023, med «kutt i nye tiltak, generelt effektiviseringskrav, og reduksjoner i tjenestetilbudet» med 10 millioner kroner i 2020, 20 millioner kroner i 2021, 30 millioner kroner i 2022 og 40 millioner kroner i 2023.