Dette er snittlønnen i Rogaland

Rogaland har hatt høyest lønnsvekst i landet de siste to årene. Så mye er snittlønnen i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.

50.200 kroner i måneden er snittlønnen til en person med fast stilling i Rogaland. Det er en vekst på fire prosent fra året før. Det viser en fersk lønnsrapport fra Statistisk sentralbyrå, SSB.

For andre år på rad er Rogaland fylket med den høyeste lønnsveksten i landet. Snittlønnen i 2018 var 48.300 kroner.

Tallen er fra september 2019. 

Selv om Rogaland har hatt den sterkeste lønnsveksten de siste to årene, er det forsatt Oslo som har det høyeste lønnsnivået blant fylkene i hele landet.

I Oslo er gjennomsnittsmånedslønnen omtrent 53.400 kroner.

Det laveste snittlønnen har Oppland, i underkant av 42.100 kroner.

LES OGSÅ: Dette koster snittboligen på Nord-Jæren

Solabuen er lønnsvinner

Innad i fylkenen er det ofte de større kommunene, målt etter antall jobber som har høyest lønnsnivå. Men i Rogaland er det Sola kommune som har høyest månedslønn.

Snittlønnen til solabuen er i overkant av 59.300 kroner i måneden. 

Det er en vekst på 4,3 prosent fra samme periode året får, september 2018. Da var månedslønnen 56.900 kroner.

Samtidig øker antall jobber i Sola med 8,6 prosent, til omtrent 27.750, noe som innebærer at Sola er sterkt medvirkende til lønnsutviklingen i fylket, ifølge SSB.

«Her er mange arbeidsforhold knyttet til oljenæringene, i tillegg til at en del av de som arbeider på sokkelen, blir registrert med Sola som arbeidsstedskommune», heter det i rapporten.

Det er ikke første gang Sola troner lønnstoppen: I denne kommunen tjener menn 320.000 mer enn kvinnene

Dette tjener resten av Nord-Jæren

I Stavanger er snittlønnen i måneden 54.000 kroner. Dermed ligger både Sola og Stavanger over Oslo.

I Sandnes er snittlønnen i måneden 49.980 kroner

I Randaberg er snittlønnen 44.290 kroner i måneden.

Snittlønnen i landet

Gjennomsnittlig månedslønn i Norge var i september 2019 på omtrent 47.300 kroner, noe som tilsier en vekst på i underkant av 1700 kroner, eller 3,7 prosent, fra september 2018.