Dette er siste nytt om koronasituasjonen

De nasjonale koronatiltakene videreføres – noen lettelser for barn og unge.

Fredag klokken 14.00 hadde regjeringen pressekonferanse om koronasituasjonen i landet.

Under kan du lese en samlet oversikt over hva som ble lagt fram av statsminister Erna Solberg (H).

Det blir ingen store koronalettelser nasjonalt før tidligst i midten av mars, opplyser regjeringen. Men det åpnes forsiktig opp innen idrett for barn og unge.

LES OGSÅ: Ingen nye smittetilfeller lokalt 

** Noen lettelser for barn og unge:

– Barn og unge under 20 år kan konkurrere og være med på idrettsarrangementer. Innendørs kan det være inntil 50 mennesker på disse arrangementene, 200 ute, sa statsminister Erna Solberg da hun holdt koronapressekonferanse fredag.

Regjeringen påpeker at det er store forskjeller på hvor mye smitte det er rundt om i landet og at situasjonen kan endre seg raskt på kort tid.

– Vi ser at de nasjonale tiltakene har hatt effekt, og stadig flere beskyttes gjennom vaksine. Det går den rette veien. Samtidig er smittesituasjonen fortsatt ustabil. Vi viderefører derfor i hovedsak de nasjonale tiltakene som skal begrense smittespredningen. Men vi gjør enkelte lettelser, og særlig for barn, unge og studenter. Samtidig gjør vi også noen innstramminger for at smittesituasjonen ikke skal komme ut av kontroll, sier statsminister Erna Solberg (H).

LES OGSÅ: Lokal toppidrett tatt på sengen av ny utsettelse

** Nasjonale skjenkeregler endres: Full skjenkestopp klokken 22.00:

– Etter råd fra helsemyndighetene flytter vi skjenkestoppen fra midnatt til klokken 22, det er en innstramming, sa statsminister Erna Solberg (H).

** Spesialisert teknisk personell får slippe inn i landet fra lørdag:

Kritisk personell fra utlandet vil fra lørdag formiddag kunne slippe inn i Norge for å sikre drift ved bedrifter.

Statsminister Erna Solberg (H) opplyste om endringene i smitteverntiltakene fra regjeringen fredag. Endringen om at spesialister fra utlandet skal får komme inn, er et tiltak for hindre stans i produksjon hos norske bedrifter og vil gjelde fra lørdag klokka 10.00.

– Den omfatter utenlandske arbeidere som har teknisk kompetanse, og som er helt nødvendige for å montere, demontere, etterse, reparere, vedlikeholde eller informere om bruken av maskiner eller teknisk utstyr, står det i grunnlaget om endringen.

– Arbeidstakeren må ha et arbeids- eller oppdragsforhold med foretaket som søker. Det er også en forutsetning at arbeidet er strengt nødvendig for opprettholdelse av aktiviteten i virksomheten, skriver regjeringen om grunnlaget.

LES OGSÅ: Erna Solberg om lokale bedrifter: – Helt i spissen på ny teknologi

** Private sammenkomster, arrangementer og skjenking:

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses.

Reglene for arrangementer:
Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenfor eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale.

Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra samme kommune (nytt).

Maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)

Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).

Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig, skal det benyttes vakthold for å sikre dette (nytt).

Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer (nytt).

LES OGSÅ: VG: Helsedirektoratet anbefaler fortsatt nei til eliteseriespill

** Uteliv og serveringssteder:

Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).

Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

** Kirkene åpner kun for inntil 100 personer i begravelser:

Det blir nå tillatt med inntil 100 personer på innendørs arrangementer. Det gjelder også begravelser og bisettelser.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er tydelige på at å tillate 200 personer innendørs også ved faste tilviste sitteplasser innebærer en for stor lemping i dagens ustabile smittesituasjon.

– Jeg er veldig glad for at dette fører til at flere kan samles på gudstjenester rundt om i landet og at vi øker antallet som kan delta i begravelser fra 50 til 100 personer. Begravelser og bisettelser er spesielt viktige fordi de ikke kan utsettes og er fundamentet for sorgbearbeiding. Derfor tror jeg denne endringen er viktig for mange, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

** Fastmonterte seter:

Det blir nå tillatt med inntil 100 personer på innendørs arrangementer. Dette er en innstramming for teatre, men lempelse for konsertscener og kirker.

Regjeringen endrer regelverket for arrangementer og erstatter kravet om fastmonterte plasser med krav om faste, tilviste sitteplasser.

– Det innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Denne endringen åpner for større arrangementer i langt flere lokaler, opplyser regjeringen.

LES OGSÅ: Slik vil de fylle flyene og få turistene til regionen

Fakta om koronautbruddet i Norge:

* 607 koronadødsfall er meldt til Folkehelseinstituttet (FHI). Aldersgruppen med flest dødsfall er personer som er 80-89 år gamle, og 54 prosent av alle døde er menn. FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å vite om pasienten har dødd av eller med covid-19.

* 27. desember 2020 ble første koronavaksine satt i Norge. Til nå har 278.379 personer mottatt første dose, og 93.251 har mottatt andre dose.

* Til nå er det påvist 671 tilfeller av den britiske virusvarianten i Norge, og 42 tilfeller av den sørafrikanske varianten.

* 68.000 personer har siden februar i fjor fått påvist smitte av koronaviruset i Norge, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) fredag. 3.697.327 tester var fram til torsdag utført i landet.

* Gjennomsnittsalderen til dem som har fått påvist smitte, var torsdag 37 år. Det er 36.315 menn som har fått påvist smitte, og 31.685 kvinner.

* Smittetallet, eller R-tallet, sier hvor mange en smittet person smitter videre. Siden 18. januar har R-tallet vært på 0,8, ifølge FHI.

* 76 koronapasienter var fredag innlagt på sykehus. Det er fire flere enn dagen før.

* Pasientene fordeler seg slik på helseregionene: Helse Midt-Norge 3, Helse nord 5, Helse sør-øst 59 og Helse vest 9.

* 17 pasienter fikk fredag behandling i respirator. Det er to flere enn dagen før.

* I alt 496 pasienter hadde fram til torsdag vært innlagt på intensivenhet.

(Kilder: Helsedirektoratet, FHI)

LES OGSÅ: Stort Løkkeveien-prosjekt fikk ja