Dette blir dyrere i Sandnes

Dyrere SFO og barnehage, mer i kommunal husleie, og høyere vannavgift er blant endringer rådmannen i Sandnes legger opp til i økonomiplanen. Se summene her.

Rådmann Bodil Sivertsens forslag til økonomiplan innebærer mer i utgifter for småbarnsforeldre i 2021.

Foreldrene må etter planen betale mer for barnas skolefritidsordning, rådmannen vil øke den månedlige satsen med 150 kroner, fra 2860 kroner til 3010 kroner for fulltidsplass. Dette utgjør en økning på 5,24 prosent.

Barnehagesatsene skal etter planen økes med 95 kroner månedlig, fra 3135 kroner til 3230 kroner. Dette er en økning på 3 prosent.

LES OGSÅ: Her skal det investeres

Prisene for praktisk bistand i hjemmet øker med mellom 2,4 og 2,5 prosent.

Det blir litt dyrere å bo i kommunale boliger, husleien foreslås økt fra 6210 kroner til 6315 kroner månedlig. (1,7 prosent.)

Trygghetsalarm for de med lavest inntekt øker med 5 kroner fra 115 kroner til 120 kroner (4,35 prosent).

 Forbruksgebyret for vann øker med 22,2 prosent.

 Forbruksgebyr for avløp øker med 3,8 prosent.

Tilknytningsgebyr for vann og avløp økes med kr 1 og kr 2 per kvadratmeter bruksareal.

LES OGSÅ: Nå kommer de tøffe kuttene

Slik kan det slå ut for enkelte:

Sandnes kommune har selv laget to regneeksempler som viser hvordan avgiftsøkningene kan slå ut.
Eksempel 1: Familie på fire. Ett barn i barnehage og ett barn i SFO (heltidsplasser). Ett barn i én-til-én-undervisning i Kulturskolen. Enebolig på 175 kvadratmeter. Kostnader per måned:
Barnehage: 3230 kroner, SFO (1 betalingsfri måned, og søskenmoderasjon på 15 prosent): 2559 (128 kroner dyrere månedlig) 
Gebyr vann, avløp, renovasjon (240 liter avfallsbeholder) og feiing: 1026 kroner (84 kroner dyrere, samlet opp 9 prosent)

Ett barn 1 til 1 undervisning kulturskolen, 292 kroner (29 kroner dyrere i måneden), en økning på 11 prosent.


Denne familien vil måtte betale 7107 kroner månedlig i 2021 (337 kroner mer i utgifter per måned enn i 2020).

Eksempel 2: Aleneforsørger med to barn. Begge i barnehage heltidsplasser. 120 kvadrat rekkehus. Ett barn i gruppeundervisning i Kulturskolen. Kostnad per måned:
Barn 1 i barnehage: 3230 kroner, barn 2 i barnehage (søskenmoderasjon på 30 prosent) 2261 kroner.
Gebyr vann, avløp, renovasjon (240 liter avfallsbeholder) og feiing: 845 kroner (72 kroner månedlig, opp 9 prosent.
Ett barn i gruppeundervisning kulturskolen 250 kroner (33 kroner økning, utgjør 15 prosent).
For denne forsørgeren vil de månedlige utgiftene øke til 6586 kroner i 2021 (267 kroner mer enn i 2020).