Campingbiler kan få avgiftshopp fra 2021

Regjeringen gjør nå en omlegging som kan gi betydelig økt avgift på campingbiler fra neste år. – Veldig uklokt, sier Senterpartiets leder.

En beregning fra Virke viser at endringene potensielt kan gi en avgiftsøkning på mellom 90.000 og 170.000 kroner i engangsavgiften per campingbil fra 2021.

– Mange bedrifter som er avhengig av turister, sliter nå. Redningen for mange kan være nordmenn på ferie i eget land, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

– At regjeringen da varsler en avgiftsøkning på campingbiler, er veldig uklokt, mener han.

Endringen kommer som følge av EUs nye regnemetode for måling av avgasser (WLTP).

Når det gjelder varebiler, klargjør regjeringen at den vil jevne ut økningen, slik at de totale avgiftene ikke blir høyere. Det samme gjøres foreløpig ikke for campingbiler.

Les også: Campingkongens campingsommer (DA+)

– Departementet vurderer hvordan overgangen til WLTP for campingbiler bør gjennomføres, blant annet om det vil være nødvendig med særlige tilpasninger for disse, skriver regjeringen i revidert nasjonalbudsjett.

– Regjeringen vil komme tilbake til den konkrete gjennomføringen i budsjettet for 2021.

Sp vil i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett ta til orde for å stanse avgiftsøkningen ved å gjøre endringen såkalt provenynøytral.

Både salg og utleie av bobiler har skutt i været som følge av koronakrisen, fordi strenge reiserestriksjoner tvinger nordmenn til å feriere i eget land.

Les også: Liten camper, store muligheter