Bygger ny Kvernevik-skole

Stavanger-flertallet bygger tross kommunedirektørens motstand ny skole i Kvernevik. Tasta idrettspark får kunstgress. Her er andre budsjettendringer for investeringer i Stavanger-budsjettet:

De styrende partiene Ap, FNB, SV, Rødt, Sp og MDG presenterer sitt forslag til handlings og økonomiplan på nettopp Kvernevik skole onsdag formiddag.  

– Samarbeidspartiene står ved løftet om å bygge ny skole i Kvernevik. Det løftes inn ytterligere midler for et omfattende prosjekt som ser hele området mer i helhet, og legger til rette for en helt ny skole, heter det i en budsjettkommentar.

Kommunedirektøren hadde foreslått at Kvernevik-elevene måtte vente på grunn av anstrengt kommuneøkonomi. 

Tasta-kunstgress

Andre endringer på kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2021-2024:

Det settes av penger til nytt kommunalt bygg i Vikevåg.

Tastaveden skole skal som tidligere meldt likevel rehabiliteres, tross kommunedirektørens sterke advarsel om anstrengt kommuneøkonomi og økte driftsutgifter. Utvidelsen av Tastarustå skole, der det var tenkt at Tastaveden-elever også skulle gå, utgår. Det budsjetteres også tapte penger på framtidig tomtesalg på Tastaveden.

LES OGSÅ (RA +): Jubler for Tastaveden
 
I Tasta idrettspark skal grusbanen få kunstgress. «Tiltaket løftes opp i fagplan idrett», heter det i et budsjettnotat. I fagplan idrett er det en prioriteringsliste over ulike idrettsanlegg.

Venter med lyktestolpelading

Flertallspartiene vil også vente med å bruke penger på el-bil-lading på gatelys, og argumentasjonen er å avvente ny ladestrategi i kommunen.

Flertallet reduseres også omfanget på den plaglagte opprustingen i Rådhuskvartalet. 

Det kuttes også i pengepotten til oppkjøp av nye friområder, og flertallet vil prioritere å opparbeide nye friområder. Partiene presiserer at likevel at penger avsatt til turstien på Gausel 

Det settes av penger til å oppgradere og fornye Byparken.

LES OGSÅ (RA +):  Budsjettlekkasje: Gode nyheter for Stavangers eldre

Hausken utgår

Kirkelig fellesråd kan glemme penger til Hausken på Rennesøy de neste fire årene, «for å prioritere lovpålagte oppgaver», som det anføres.

Det kuttes også på rehabilitering av fasader, etterisolering, nye energiløsninger og heis, prosjektet forskyves noe, «for å redusere kommunens gjeldsgrad».