Birkedal om budsjetter: – Aps symbolsak og Høyres monopolpenger

Trond Birkedal mener Ap treffer godt på skole og svikter på økt bemanning, mens Høyre bruker «monopolpenger».

Birkedal, tidligere sentral Frp-politiker og nå politisk kommentator i fast spalte i Aftenbladet, peker på at Stavanger Aps velregisserte PR-strategi og satsing på gratis SFO i første klasse og oppstart av gratis skolemat har bidratt til å styrke posisjonen blant både innbyggere og i Aps maktbaser i Oslo.

– Stavanger Ap ligger an til å få økt anerkjennelse nasjonalt, og kan føre til at Kari Nessa Nordtun løftes ytterlige fram, når lokalpartiet nå følger opp ferske landsmøtevedtak om utrulling av gratis SFO og gratis skolemat, sier Birkedal, som har gått gjennom både de rødgrønnes og Høyres budsjettforslag. 

– Gratis SFO-forslaget koster 30 millioner kroner, men det er ikke veldig mye i et kommunebudsjett i Stavanger. Symboleffekten av det er langt større enn de faktiske kostnadene, mens det nok føles at det vil hjelpe til med økonomien til småbarnsfamiliene, som har nok utgifter fra før, sier Birkedal. 
Han mener de rødgrønne overraskende nok har vært uforberedt på sterk kritikk av kutt i kultur, utdanning, fra de frivillige og i idretten.

– Flertallet virker helt uforberedte på kritikken, som virker som den kom bardust på, sier kommentatoren.

LES OGSÅ: Ros til rødgrønn profil, men også en advarsel.

Sølvberget-kutt for fall?

Han regner med endringer fram til kommunestyret avgjør 16. desember, for eksempel i kuttene til Sølvberget. 

– Når Sølvberget nå truer med å legge ned Madla bibliotek, så kan jeg ikke se at flertallet kan la den innsparingen stå fast, for det vil også bli en stor symbolsak, sier Birkedal.

Han peker på at biblioteket på Madla har vært truet med nedleggelse og reddet mange ganger, endelig fått ro, og har etablert et samarbeid med Amfi Madla.

– Det kan nok godt være at flertallet forsøker å fikse dette på oppløpssiden, sier Birkedal.

Han mener effekten av positive saker på i skolesektoren nå blir kraftig redusert av all støyen om kutt.

– Flertallet begynte nok i feil ende, og burde nok begynt presentasjonen med kuttene de ville gjøre innen for eksempel kulturfeltet, og så i ettertid kommet med de positive sakene. Nå ender inntrykket på en måte med en sur tone, sier den tidligere Frp-strategen.

Han tror de rødgrønne også undervurderte reaksjonen på kutt av chromebook fra 1. – 4 skoletrinn. 

– Flertallspartiene liker å samarbeide med fagforeningene og stå på arbeidernes side, og så får de en massiv skyllebøtte fra Utdanningsforbundet, de har fått en del sure tilbakemeldinger på at de ikke har lyttet til lærerne, sier Birkedal.

LES OGSÅ: – De rødgrønne er milevis fra løftene i valgkampen.

– Stor forskjell

Han minner også om flertallets sterke betoning av kutt i politikerlønningene, i valgkamp og i politisk plattform, at de folkevalgte måtte ta sin del av kuttene.

Birkedal framholder at i rødgrønt budsjett er det totalt redusert 700.000 kroner av 48 millioner kroner i politikerlønninger, eller rundt 1,5 prosent, mens de rødgrønne i sist opposisjonsbudsjett kuttet 5 millioner kroner i politikerlønninger i 2019. 

– Ganske stor forskjell. I posisjon er det ikke like spennende å kutte i politikerlønninger, da forstår de at de trenger disse pengene, sier Birkedal.

Han minner om valgløftet om å øke grunnbemanningen i eldreomsorg og skole for å få ned sykefraværet, mens det er ikke er satt av én ekstra krone i fireårsperioden til det, utover kommunedirektørens budsjett. 

– Jeg tror det er mange kommunalt ansatte som stemte på de rødgrønne fordi de så for seg at ved å få flere kolleger ville det hjelpe på arbeidspresset, sier Birkedal.

Han er mest av alt bekymret for at flertallet ikke gjør noen langsiktige grep for å få orden på kommuneøkonomien, og mener de burde levert kommunedirektøren en bestilling og se på hva som gjøres i sammenlignbare kommuner. 

– Sett i gang et omstillingsprosjekt, slik at om noen år kan disse grepene feste seg i Stavangers kommuneøkonomi. Det gjør flertallet ingen ting av, sier Birkedal.  

Han mener styrken i Stavanger Høyres budsjettforslag er at partiet forsøker å bedre kommuneøkonomien og opprettholde handlingsrommet.
 – Høyre vil ha premiering til ansatte som foreslår innsparinger, og vil ha studentene med i omstillingsarbeidet, og vil gi en klar bestilling til kommunedirektøren om at det her må settes i gang et arbeid, sier han.

LES OGSÅ: Mer til skoler, ikke til eldre.

– Lekepenger

Birkedal er likevel ikke fornøyd. 

– Høyres budsjettforslag er likevel ikke særlig bra, fordi det inneholder så mange lekepenger, monopolpenger. Når Høyre salderer regner de med å spare mye penger på sykefravær. (5 millioner kroner årlig, journ. anm.). Slår det ikke til, mangler man plutselig mange millioner, sier kommentatoren.

Han peker også på at Høyre har et høyere skatteanslag enn de rødgrønne.

– Det kan man stille spørsmål ved, når vi nå ser at Risa permitterer 200 ansatte, og det kan fort smitte over til andre bransjer.

Birkedal peker også på at Høyre har budsjettert med ganske kraftig reduserte sosialhjelpsutgifter.

– Hvis det hadde vært reelle reduksjoner, hadde kommunedirektøren sannsynligvis tatt med de pengene i sin beregning. Svakheten i Høyres budsjettforslag er den akutte salderingen, styrken er at de ser framover og ber om noen grep for å få orden i økonomien på sikt, sier Birkedal. 

LES OGSÅ: Setter av 33 millioner til skolemat.

– Ikke troverdige salderinger

Han karakteriserer Aps og kommunedirektørens budsjett som ganske like i arbeidet for en sunnere kommuneøkonomi.

– Høyres budsjett framstår på papiret som mer ansvarlig, hvis man bare ser på summene, men salderingene er ikke troverdige, sier Birkedal.

Han trekker også fram at Høyre har reversert kommunedirektørens rammekutt i skolesektoren, 12,6 millioner årlig. 

– Det betyr at det er et reelt kutt fra de rødgrønne. Hadde de rødgrønne vært i opposisjon, hadde det blitt et ramaskrik der de hadde stilt seg sammen med driftsstyrene, rektorene og fagforeningene, sier Birkedal.

LES OGSÅ: Gratis SFO i 1. klasse, utvidet søskenmoderasjon.

– Ser mot KrF og Venstre

Han mener de rødgrønnes budsjett er en helt åpenbar invitasjon til V og KrF om å komme til de rødgrønne i neste omgang. 

Han trekker fram investeringskutt til kirkesal på Madla og til Hausken kirke og livssynssenter på Rennesøy.

– Da er det helt klart en mulighet for at KrF kan komme tilbake neste år, og tilbakeføre disse investeringene, og da være kirkens redningsmenn, sier Birkedal, som mener det samme kan være tilfellet for Venstre, som kan lokkes med å styrke idrett, kultur og frivillighet, saker partiet ofte profilerer seg på. 

 – Min teori er at Ap ser for seg å styre i en lengre periode, og da trenger de å utvide det politiske grunnlaget sitt. På samme måte tror jeg det vil være viktig for Høyre neste budsjett å prøve å samle KrF og V om et felles budsjettforslag.  Det blir en kamp om sentrumspartiene ved neste kommunevalg. De som har ambisjoner om fortsatt å styre byen, må tenke langt framover i tid, sier kommentatoren.