Betalte 147 milliarder (!) kroner i skatt

De 23 selskapene som betaler petroleumsskatt, økte sitt bidrag til statskassen med 53 prosent i fjor.

Alt i alt betalte de 23 petroleumsselskapene 147 milliarder kroner i skatt i 2018, en økning på 53 milliarder kroner fra året i forveien.

Det viser tall fra Skatteetaten.

Årsaken til økningen er i hovedsak økte olje- og gasspriser, skriver Skatteetaten i en pressemelding.

– De 23 selskapene som betaler petroleumsskatt, står for 63 prosent av den totale selskapsskatten i Norge. 332.000 selskaper bidrar med de resterende 37 prosentene, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Oljeselskaper betaler ordinær selskapsskatt på 23 prosent pluss en særskatt på 55 prosent på inntekten fra sokkelvirksomhet. Den totale skattesatsen ligger dermed på 78 prosent.