Bedriftene ser for seg videre vekst i 2020

Sparebank1 SR-Banks konjunkturbarometer viser at regionens bedrifter forventer vekst, oppgang og enda lysere tider.

– Det er ingen tvil om at vi er inne i en kraftig opptur og at veksten i 2019 har vist seg å være overraskende høy. Når vi nå går over i 2020 vil veksten fortsette, men i et roligere tempo, sier sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank, Kyrre M. Knudsen.

Pilene har pekt oppover for norsk næringsliv siden våren 2017. Veksten vil fortsette i 2020, ifølge Sparebank1 SR-Banks konjunkturbarometer.

800 bedrifter har deltatt i undersøkelsen gjort av banken, som svarer følgende:

** 66 prosent av bedriftene regner med økt omsetning
** 60 prosent forventer økt lønnsomhet
** 58 prosent tror på vekst i ordrereservene
** 56 prosent planlegger å ansette flere
** 53 prosent skal øke sine investeringer

I tillegg rapporterer 60 prosent av de spurte bedriftene om bedring i økonomien det siste året, helt i tråd med hva de sa for ett år siden.

LES OGSÅ: Slik blir 2020 for Rogaland

Olje og gass mest positive

Det er eksport- og olje- og gassbedriftene som er mest positive til de kommende 12 månedene, selv om de tror på en mer dempet vekst i 2020 enn i 2019.

– I olje- og gassnæringen tjener oljeselskapene godt og konsulentene er igjen ettertraktet. Men driver du med rigger eller skip, hvor det ble investert mye og tilbudet økte, er det fortsatt utfordrende, sier Knudsen.

Kyrre M. Knudsen

Ett av spørsmålene sjeføkonomen stiller seg når vi går inn i et nytt tiår, er om oljebedriftene vil satse for å ha flere bein å stå på – eller om lønnsomheten nå er så god i primærnæringen deres at en slik satsing blir nedprioritert.

– Det blir interessant å følge selskapene som gjør andre ting enn bare olje. Det er en rekke selskaper som har posisjonert seg i andre markeder enn olje og gass. De har fått en større bredde og flere bein å stå på. I 2019 kan det ha vært naturlig at mange av aktørene vendte tilbake til oljeservice på grunn av god lønnsomhet der, men hva gjør de når veksten roer seg i 2020? Gir de gass på fornybar- og havbrukssatsinger? spør Knudsen.

LES OGSÅ: – Vi lever ikke i oljealderen – vi lever i energialderen

– En sterk drivkraft i omstillingen er også hensynet til bærekraft. Det er gledelig at andelen av bedriftene som sier at bærekraft er strategisk viktig øker. Den nærmer seg nå 90 prosent. Norge er godt rustet både med teknologi og ressurser til å kunne ta en ledende rolle på området. Selv om det tar noe tid å justere investeringer og drift i enda mer bærekraftig retning, ser vi at andelen har økt markert det siste halve året og har passert 40 prosent for bedriftene samlet sett, sier Knudsen.

Til tross for Brexit og handelskrig mellom USA og Kina, hadde norsk økonomi en solid vekst i 2019. Investeringene i olje- og gassnæringen fortsatte oppover og arbeidsledigheten sank til rekordlave nivåer. Nå ser bedriftene, i alle næringer, altså også lyst på inngangen til et nytt tiår.

– Vi har hatt nær tre år med vekst i innenlandsøkonomien utover det normale. Arbeidsledigheten har falt til det laveste på 10 år og det er nokså lite ledige ressurser i norsk økonomi. Veksten i oljeaktivitet dempes fra 2019 til 2020 og oljen vil ikke bidra på samme måte som i 2019. Hva som skjer videre avhenger av hvordan det går i bedriftene og tilgangen de har på arbeidskraft, sier Knudsen.

LES OGSÅ: Ny kamp om hodene i oljebransjen

Konjunkturbarometeret til SpareBank 1 SR-Bank har det siste året vist at presset i arbeidsmarkedet øker, at det er vanskeligere for bedriftene å få tak i folk og at lønningene stiger. Dempet vekst kan også dempe bekymringene til bemanningsselskapene, som har vært urolige for utviklingen.

– Jeg jobber med et selskap nå, som jeg også jobbet med for et år siden, der de aktuelle kandidatene forventer 200.000 kroner mer i lønn for den samme stillingen. Det synes jeg vitner om at vi ikke har lært fryktelig mye av den krisen vi har vært gjennom, sier Ingunn Søyland, partner i rekrutterings- og bemanningsselskapet AvantGarde Search, og legger til:

Ingunn Søyland.

– Dette er ikke bærekraftig. Utviklingen svekker konkurranseevnen til bedriftene, den gjør det vanskeligere å investere og gjør hele regionen mer sårbar for svingninger i oljeprisen. Det blir en dyrere drift for bedriftene, som ikke kan vedvare.

LES OGSÅ: Schjøtt-Pedersen går av som leder i Norsk Olje og Gass