Bedre for sosialhjelpsmottakere med barn i Stavanger

Flertallspolitikerne er glade for at kommunedirektøren har tatt signalet: Sosialhjelpsmottakere bør slippe å få barnetrygden avkortet i nye Stavanger.

Spørsmålet om mottakere av sosialhjelp skal få beholde barnetrygden uavkortet ved beregning av inntekten, har skapt politisk strid i Stavanger. Tidligere har politikerne vedtatt å ta med barnetrygden som den del av inntektsberegningen, men det nye flertallet (Ap, MDG, FNB, SV, Sp og Rødt) er enige om at partiene ønsker å la sosialhjelpsmottakere beholde hele barnetrygden. I kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan for 2020–2023 er dette allerede innarbeidet. 

– Har tatt signalene

– Dette er en sak jeg har jobbet lenge for, og jeg er veldig glad for at kommunedirektøren har tatt signalene fra flertallspartiene. Dette er en sak jeg har kjempet for lenge, som vil bety svært mye for de det gjelder, sier gruppeleder Eirik Faret Sakariassen i SV.

Rødt-leder Mimir Kristjansson er også svært glad for at endringen allerede er på plass i kommunedirektørens budsjettforslag.   

– Jubelsak

 – Dette er en skikkelig jubelsak. Ordningen med at barnetrygden legges til inntekten i beregningen har vært en grov urettferdighet overfor de fattigste blant oss, sier Kristjansson.

Både Sakariassen og Rødt-lederen er provosert over at statsbudsjettet svekker Stavanger kommunes økonomiske handlingsrom, slik kommunedirektøren skisserte i sin gjennomgang av budsjettforslaget.

– Regjeringen er hovedskurken, men den får vi ikke skiftet ut før i 2021. Til da må vi gå gjennom budsjettet, se på om vi kan kutte noen «kjekt å ha»-områder, få ned sykefraværet ved å øke grunnbemanningen og unngå svært kostbare vikarer og bemanningsbyråer, og forsøke å skaffe oss handlingsrom, sier Rødts gruppeleder.