Barneombudet krever grep for barns digitale hverdag

Over 20 statlige virksomheter og 50 organisasjoner jobber i dag med barns digitale liv. Ansvaret bør samles.

 Barneombudet mener at ett departement bør ha det overordnede ansvaret.

– Lappeteppet må sys sammen og få en tydelig innramming, sier barneombud Inga Bejer Engh i en kommentar til NTB.

Hun ønsker bedre samordnet innsats og advarer mot både overlapping og blinde flekker i de mange prosessene som pågår i ulike sektorer, som alle berører barns digitale hverdag.

Også i departementene er det mange små innsatser, planer og tiltak spredt utover barne- og familiedepartementet, kulturdepartementet, kommunal- og moderniseringsdepartementet, kunnskapsdepartementet, justisdepartementet og helse- og omsorgsdepartementet.

– Jeg mener vi trenger en klar og tydelig ansvarsplassering hos ett departement, sier barneombud Bejer Engh.

LES OGSÅ: Private barnehager tok ut 21 millioner kroner

Vil ha én offentlig hjelpetjeneste

Hun etterlyser videre lovverk som pålegger digitale plattformer å ta ned ulovlig innhold innen gitte frister, hun ber om en opprydning i regelverket for markedsføring rettet mot barn, og hun ønsker én lett tilgjengelig tjeneste hvor barn og ungdom kan få kvalitetssikret hjelp.

I en EU-undersøkelse oppgir én av fire norske barn at de har hatt negative opplevelser på nett det siste året. Men med over 50 ulike chatter og telefontjenester hvor barna kan ta kontakt, kan det være krevende å finne fram.

– Over statsbudsjettet bevilges det stadig «småpenger», som i sum blir mye, til mange forskjellige digitale hjelpetjenester. Det må i stedet prioriteres midler til offentlig kvalitetssikret hjelp, sier Bejer Engh.

LES OGSÅ: P-husbrannen: – Lite forurensning på Sola

Høynivåmøte

Onsdag holder hun høynivåmøte for en tryggere digital hverdag for barn i Norge. På møtet deltar blant annet stortingspresident Tone W. Trøen (H), barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V).

I tillegg deltar 35 offentlige instanser, organisasjoner og virksomheter, som vil signere en felles erklæring og forplikte seg til to tiltak hver, som de vil gjennomføre det neste året.

Facebook og Instagram, som begge deltar på konferansen, opplyser at de blant annet vil rulle ut en ny Instagram-funksjon i Norge.

Funksjonen gir et varsel til den som skal publisere en kommentar, dersom kommentaren kan bli oppfattet som støtende.

LES OGSÅ: Han tar trolig over etter Stanley Wirak