Bare 50 prosent på Sørvestlandet tror at boligprisene vil stige de kommende årene

– Vi er overrasket over at Sørvestlandet skiller seg så mye ut fra resten av landet.

Tror du boligprisene skal stige? Kun halvparten av befolkningen på Sørvestlandet er enig med deg.

Det er lite boligoptimisme på SørVestlandet, kommer det fram i en undersøkelse gjort av Respons Analyse på oppdrag av Eiendomsmegler.no.

På landsbasis tror 66 prosent av befolkningen at boligprisene vil stede. I Rogaland og Agder tror bare 50 prosent det samme.

– Vi er overrasket over at Sørvestlandet skiller seg så mye ut fra resten av landet. Men det
er nok en erkjennelse av at treet ikke vokser inn i himmelen, og at man har oljekrisen for
noen år tilbake friskt i minne, sier talsperson for Eiendomsmegler.no, Ingunn Mjønerud i en pressemelding.

Ingunn Mjønerud. Foto: Eiendomsmegler.no

Ti prosent tror prisene vil synke

Også når det kommer til andelen som svarer at de tror boligprisene vil synke utmerker
regionen seg sammenlignet med resten av landet.

– Mens seks prosent på landsbasis svarer at de tror boligprisene vil synke de kommende årene,
svarer ti prosent på Sørvestlandet det samme. Dette er høyest i landet, påpeker Mjønerud.

Hun understreker at selv om ti prosent er over landsgjennomsnittet, er det fremdeles
et lavt tall.

– Det sier en hel del om hvordan Norge er et annerledesland når det kommer til
verdensøkonomien når det er mye at ti prosent i en region tror på nedgangstider i
boligmarkedet. Vi er heldige, sier Mjønerud.

Størst optimisme på Østlandet

Ser man på de ulike regionene i landet er det på Østlandet man finner den største
optimismen. I Akershus og Oslo tror 73 prosent av de spurte at prisene vil stige, og på
Sør-Østlandet svarer 77 prosent det samme.

Undersøkelsen, gjort av Respons Analyse, var nettbasert. Det kom inn 1005 svar. Utvalget var representativt og landsomfattende, heter det i pressemeldignen.