Arbeidsledigheten i Rogaland faller

Utviklingen i arbeidsledigheten i Rogaland fortsetter i samme spor som den har gjort i flere uker.

I en pressemelding fra NAV opplyses det at ledigheten har falt med 5,1 prosent den siste uken i Rogaland. Per 23. juni viser foreløpige tall fra NAV at det er 24 053 helt ledige og delvis ledige i fylket. Det er 1 296 færre sammenlignet med forrige uke, og i prosent tilsvarer dette en reduksjon på 5,1 prosent. Den totale arbeidsledigheten i Rogaland er per nå 9,4 prosent.

– Utviklingen i arbeidsledigheten i Rogaland fortsetter i samme spor som den har gjort i flere uker på rad. Mellom 1 300 og 1 500 rogalendinger vender tilbake til jobbene de har vært permittert fra hver uke, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen, i pressemeldingen. 

– Den gradvise gjenåpningen av samfunnet har resultert i at ledigheten også faller gradvis, legger hun til.

LES OGSÅ: LO er bekymret for at ungdom kan bli utnyttet i sommer

Fortsatt høyt ledighetsnivå

I pressemeldingen opplyses det at 12 808 personer står helt uten arbeid i fylket. Det er 760 færre enn i forrige uke og utgjør en andel på 5,0 prosent. På landsbasis er andelen 5,1 prosent. 11 245 personer rapporterer at de jobber delvis. Det er en andel på 4,4 prosent, og landsgjennomsnittet er 4,8 prosent.

Den høyeste ledigheten finnes i de store byområdene. Fortsatt har Sola kommune høyest andel helt ledige med 6,1 prosent. Stavanger har en andel på 5,8 prosent mens Haugesund og Sandnes har 5,4 prosent helt ledige. Blant de som er delvis ledige, har Haugesund størst andel med 5,0 prosent. I Sandnes er andelen 4,9, mens Stavanger og Gjesdal har 4,8 prosent.

– Vår viktigste oppgave fremover blir å veilede arbeidssøkere på en god måte, slik at flest mulig kommer tilbake i arbeidslivet igjen. Fremdeles har vi et høyt ledighetsnivå i fylket og landet for øvrig. Det vil ta lang tid før arbeidsledigheten vil nærme seg nivået før koronaviruset kom til Norge, sier Haftorsen.