Åpningen av Eiganes- og Hundvågtunnelen er utsatt

– Vi jobber intensivt for å få åpnet tunnelene så raskt som mulig, sier Ryfast-sjef Gunnar Eiterjord.

Det opplyser Statens vegvesen på Facebook.

De skriver at de har fått mange henvendelser om når de kan åpne Eiganes- og Hundvågtunnelen.

– Datoen er fortsatt ikke bestemt, men vi vil informere alle om at det skjer i mars, melder de.

– Vi jobber intensivt for å få åpnet tunnelene så raskt som mulig etter at Ryfylketunnelen ble åpnet 30. desember i fjor, men det er dessverre for alle som venter på åpning av Hundvågtunnelen ikke mulig å si en dato ennå, men mest sannsynlig blir det i slutten av mars, sier Ryfast-sjef Gunnar Eiterjord i meldingen.

Økning i Hundvåg-trafikken

LES OGSÅ: Nå er Ryfylketunnelen åpnet

Han sier videre at de har forståelse for at de som bor på Hundvåg har fått en økning i trafikken.

– Men vi ber også om forståelse for at sluttesting av avanserte styringssystemer i et av landets mest kompliserte tunnelsystemer tar noe tid, samt at vi ønsker at sikkerheten skal være godt ivaretatt. Alle elektroniske varslingssystemer i tunnelene har de siste månedene blitt testet og alt ser bra ut. Videre har nødetatene gjennomført de øvelsene som er nødvendig for at de skal håndtere hendelser, sier Eiterjord.

Ryfast-sjef Gunnar Eiterjord.
Foto: Tone Helene Oskarsen

LES OGSÅ: Fin kjøring i Ryfylketunnelen

Flere tester

Den siste testen som skal gjennomføres er at tunnelene skal stå i en måned uten trafikk og pågående arbeid.

– For at tunnelene skal få den endelige sikkerhetsgodkjenningen må de stabilitetstestes, dette for å sjekke at sikkerhetsfunksjonene og alarmer fungerer som de skal. Vi ser fram til at trafikantene kan ta i bruk et nytt og forbedret transportsystem i Stavanger, sier Eiterjord.

LES OGSÅ: – Ingen tvil om markant trafikkøkning

Komplisert system

Til RA sier Eiterjord at åpningen av de to tunnelene først var tenkt til rundt årsskiftet, men uten en eksakt dato. 

– Da vi nærmet oss så vi at vi måtte bruke noe lenger tid, og da antydet vi at tunnelene ville åpne i månedsskiftet februar/mars. Nå ser vi at det blir mars. Eksakt dato kommer vi tilbake til, sier han, og legger til at det er flere ting som skal klaffe. Blant annet må de få avklart hvem som kommer fra Oslo for å åpne tunnelene. 

– Dette er et av de mest kompliserte tunnelsystemene i landet, og det er mange avanserte styringssystem som må fungere optimalt før trafikken kommer. I tillegg skal nødetatene gjøre seg godt kjent i tunnelene, og det er viktig at de har fått nok tid. Mye av øvingen er nå ferdig og vi er inne i sluttestingen. Etter det skal det være en stilleperiode før anlegget åpnet. Og innen alt det er klart er vi i mars, legger Eiterjord til. 

Han mener det er beklagelig for de områdene som får ekstra trafikk, men at det er en trafikkbelastning som er til å leve med. 

– Nå er det mye «opplevelsestrafikk» i helgene. Det vil nok ikke være 10.000 kjøretøy gjennom Ryfylketunnelen hver søndag. Det kommer til å forsvinne. Og når det gjelder trafikken ser vi at Ryfylketrafikken starter tidlig, mellom klokken 05.00 og 07.00 – altså før rushet, sier Eiterjord. 

Fortsatt trafikkvakter

I forbindelse med den utsatte åpningen sier Eiterjord at ordningen med trafikkvakter på Hundvåg vil fortsette fram til mars. Det samme gjelder bompengeordningen. 

– Det vil ikke bli bompenger i Ryfylketunnelen før hele systemet er ferdig. I mars iverksettes bompengene der, sier han. 

Grunnen til at Eiganes- og Hundvågtunnelen ikke åpnet samtidig som Ryfylketunnelen er ifølge Eiterjord fordi de trengte mer tid for å ferdigstille og teste. 

– Hvorfor holdt dere ikke igjen åpningen av Ryfylketunnelen til hele anlegget sto ferdig? 

– Det var fornuftig å få på plass en åpen veiforbindelse så fort som mulig. Samtidig sluttet jo ferjen å gå ved årsskiftet.

– Hadde man ikke klart å leie en midlertidig ferje? 

– Nei, det er fryktelig vanskelig å leie en ferje. De er booket for lenge siden, sier Eiterjord.